Narkotikabrott

Med klientens bästa i fokus | 08-673 51 80

Narkotikabrott | Är du misstänkt? Kontakta oss!

Anlita oss om du är misstänkt för narkotikabrott. Vi har advokater som är specialiserade på brottmål och har lång erfarenhet av narkotikaärenden.


NARKOTIKABROTT ALLT VANLIGARE I SVERIGE

Vi är specialiserade på brottmål. En brottstyp som har ökat stadigt under många år är narkotikabrott.

Hur vanligt det är med narkotikabrott är väldigt svårt att avgöra. Varje år begås miljontals narkotikabrott, men bara en bråkdel av dessa anmäls och hamnar i brottsstatistiken. Antalet anmälningar beskriver alltså brottsbekämpningen mer än själva brottsligheten.

Antalet anmälda narkotikabrott har i alla fall ökat, både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Under 2000-talet så har antalet anmälda narkotikabrott nära fördubblats. Ökningen består mest av de ringa brotten, som eget bruk och innehav.

Vanligast i storstadsregionerna

Narkotikabrott är vanligast i de tre storstadslänen, Stockholm, Göteborg och Malmö. Exempelvis härrörde 56 procent av de anmälda brotten 2011 från storstäderna. Den typiske misstänkte knarkbrottslingen är en man i yngre medelåldern. Cannabis och amfetamin är de vanligaste drogerna i lagföringsstatistiken.

Narkotikastrafflagen reglerar överlåtelse, framställning av narkotika, innehav och bruk m.m. Tre huvudbrott specificeras av lagen: normalbrott, ringa narkotikabrott och grovt narkotikabrott.

Överlåtelse brukar i dagligt tal kallas langning. Vid innehavsbrott handlar det oftast om att narkotikan har bedömts vara för egen konsumtion och inte för vidareförsäljning. I dessa fall rör det dig oftast om små mängder narkotika. Hur allvarligt brottet är avgörs främst av mängden och vilken typ av narkotika det handlar om, men även andra omständigheter kan vara relevanta.

Politiker avgör definitionen av narkotika

Vilka preparat som räknas som narkotika avgörs av lagstiftning. Antalet preparat som är narkotikaklassade ökar med tiden och därmed utvidgas även vad som räknas som ett narkotikabrott.

Personer som lider av ett narkotikamissbruk begår ofta andra sorters brott vid sidan av det som rör själva narkotikahanteringen. Stölder, rån och inbrott som ska finansiera missbruket hör till de vanligare brotten i den kategorin.

Smuggling av narkotika omfattas inte av narkotikastrafflagen utan faller under lagen om straff för smuggling.

Böter vanligaste påföljden

Över hälften av alla narkotikabrott resulterar i böter genom dom eller strafföreläggande. Ringa narkotikabrott resulterar i en överväldigande majoritet i böter. Narkotikabrott av normalgraden leder ofta till villkorlig dom i kombination med böter, samhällstjänst eller skyddstilsyn fängelsestraff eller skyddstillsyn. Grovt narkotikabrott leder i de allra flesta fall till fängelse.

Narkotikabrott har de senaste tio åren varit det vanligaste huvudbrottet bland nyintagna på svenska fängelser. Återfallsfrekvensen är också stor när det handlar om narkotikabrott. Nära hälften av de dömda lagfördes igen inom ett år. Ingen annan brottskategori har så hög återfallsfrekvens.

Juridiskt om narkotikabrott

1 § Narkotikastrafflag

Den som olovligen

  1. överlåter narkotika,
  2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
  3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
  4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
  5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
  6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

2 § Narkotikastrafflag

Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2000:1228).

3 § Narkotikastrafflag

Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall för grovt narkotikabrott dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet.

NYHETER OCH FÖRDJUPNING I VÅR BLOGG

I vår frekvent uppdaterade hittar du både nyheter relaterade till narkotikabrott och fördjupande artiklar. Här nedan kan du se utdrag ur de senaste artiklarna och här finns hela artikelarkivet.

Narkotikabrott | HD mildrade dom för heroininnehav

9 jan 2018

Här berättar vi om ett rättsfall där en man greps med heroin avsett för vidareförsäljning på sig. Han dömdes till skyddstillsyn av HD trots att grundprincipen är att heroinlangare ska dömas till fängelse.   Mannen dömdes i Stockholms tingsrätt under 2017 till två månaders fängelse för narkotikabrott och våldsamt motstånd. Han hade ertappats av polis [...]


Friades från narkotikabrott – saknade uppsåt

2 jan 2018

Här berättar vi om ett fall där en man dömts, och därefter friats, för narkotikabrott på grund av att det saknades uppsåt.   Vad innebär då uppsåt? Jo, det är när man företar en handling där man är medveten om handlingens följd. Uppsåt som begrepp uppstod redan under romarriket och är idag ett väl etablerat [...]


Senaste statistiken om narkotikabrott

15 dec 2017

Här går vi i korthet igenom Brå:s statistik för narkotikabrott under 2016. Under 2016 anmäldes drygt 90 000 brott mot narkotikastrafflagen. Trenden visar på en fortsatt ökning av antalet anmälda narkotikabrott – under de senaste tio åren har antalet anmälningar ökat med 27 procent. Antalet anmälda brott var dock tre procent färre än under 2015. [...]


Dömd för narkotikabrott - får fortsätta köra taxi

1 dec 2017

Får man fortsätta att arbeta som taxichaufför även om man har dömts för narkotilabrott. Svaret är ja, i alla fall om det handlar om ett ringa brott. Det kan man konstatera efter en dom som nyligen föll i kammarrätten. Detta ovanliga rättsfall tog sin början i mars när Transportstyrelsen beslutade att återkalla en 37-årig mans [...]


Vilka droger är vanligast i Sverige?

15 nov 2017

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten och ligger även bakom mycket av annan brottslighet i Sverige. Men vilka är egentligen de vanligaste drogerna i Sverige? Här gör vi en snabb genomgång av förekomsten av olika former av droger. Trots att vi idag känner till de risker som förknippas med droger så finns det många narkotiska [...]


HD avgör: Grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott?

3 nov 2017

Gränsdragningar mellan graderingar av olika brott kan ibland vara svårt. Ska en viss olaglig handling betraktas som ringa, normalt eller grovt? Ibland kan fall tas ända upp i Högsta Domstolen för att man ska rätsida på definitionerna. Här berättar vi om ett narkotikabrott som hamnat i högsta instansen efter olika domar i tingsrätt respektive Hovrätt. [...]


Arbetade på hem - misstänkt för narkotikabrott

9 okt 2017

En 55-årig man är misstänkt i en stor narkotikahärva. Det som är uppseendeväckande är att mannen har arbetat på ett behandlingshem för just drogmissbrukare. Nu är han alltså misstänkt för narkotikabrott som han ska ha begått i samarbete med personer som har missbruksproblem. Sex personer sitter nu häktade i härvan som utspelat sig i mellersta [...]


Är rejvkommissionen tillbaka?

28 sep 2017

Detta är en fråga som många besökare av elektroniska musikarrangemang frågar sig. Under 1990-talet instiftade polisen en speciell kommission inom narkotikaroteln för att bekämpa det drogmissbruk som förekom inom den så kallade rejv-scenen. Polisen ansåg att det fanns klara samband mellan technomusikens fester och drogmissbruk. Man hävdade till en början att kommissionen riktade sig till [...]


Mycket knark under sommarens festivaler

13 sep 2017

Polisens statistik visar att antalet narkotikatillslag och anmälda narkotikabrott under festivaler har ökat lavinartat de senaste åren. Problemen går dessutom längre och längre ner i åldrarna. Som exempel kan vi nämna Emmabodafestivalen där polisen vittnar om en ökning av anmälda narkotikabrott som ligger på över 500% om man ser till utvecklingen från år 2010 till [...]


Definitioner av narkotikaklassade substanser

6 sep 2017

Handel och annan hantering av narkotikaklassade medel räknas som narkotikabrott. Men vad är egentligen narkotika? Det korta svaret låter som följer: narkotika är ämnen som har beroendeframkallande egenskaper eller så kallade euforiserande effekter. Det kan också handla om varor som enkelt kan omvandlas till sådana ämnen. På Läkemedelsverkets hemsida finns en förteckning över vilka ämnen [...]


← Äldre inlägg

 

Misstänkt för ett narkotikabrott? Våra försvarsadvokater kan hjälpa dig i rätten!