Brott av ringa eller normalgraden | Straffsatser

Här går vi igenom vilka straffsatser som gäller vid narkotikabrott av normalgraden och vid ringa narkotikabrott och vilka olika omständigheter som kan påverka strafflängden.

Reglerna som gäller narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen.

Vid innehav av narkotika kan man dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse. Bedömer rätten brottet som ringa blir straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Straffsatser – ett flertal olika faktorer spelar roll

När man bedömer om brottet ska ses som ringa så tas hänsyn till ett flertal olika faktorer. Det handlar om vilken typ av narkotika det handlar om, hur farlig den är och hur stor mängd det handlar om. Att bruka narkotika och därefter lämna ett positivt urinprov brukar räknas som ringa narkotikabrott. Enligt praxis brukar brott av denna typ ge 30 dagsböter. Om det kombineras med drograttfylleri så är straffpraxis istället 50 dagsböter. Även innehav av en liten mängd knark avses för eget bruk kan räknas som ringa narkotikabrott.

Vad gäller exempelvis kokain så är det mängden som avgör om brottet kommer att klassificeras som normalgraden eller ringa. Enligt en praxis som har fastslagits i Högsta Domstolen går gränsen mellan ringa och normalgradigt narkotikabrott vid 0,6 gram kokain. Men det är möjligt att hävda ringa narkotikabrott även om man innehar en större mängd än detta. Detta bedöms i fall till fall. 

Räknas som ett artbrott

Enligt praxis räknas narkotikabrott som ett artbrott. Det innebär att det ska utdömas fängelse i de fall som inte betraktas som ringa. Fängelsestraffet för narkotikabrott av normalgraden är mellan fjorton dagar och tre år.

Flera aspekter som kan påverka straffet när det handlar om narkotikabrott är exempelvis andra åtalspunkter. Narkotikabrott kan ofta höra ihop med drograttfylleri, i dessa fall kan det bli aktuellt med skyddstillsyn eller samhällstjänst. Dessa kan dock ersättas med fängelsestraff om de inte sköts på ett rimligt sätt. En annan aspekt som kan påverka fängelsestraffets längd år gärningspersonens ålder, är personen i fråga under 21 år gammal så kan straffet i vissa fall bli lägre.

Stor erfarenhet av rättsfrågor kring narkotikabrott
18 Jan 2022