Detta hände efter legaliseringen av cannabis i flera amerikanska delstater

Legaliseringen av cannabis i flera amerikanska delstater har skapat en global debatt. Är det rätt väg att gå och någonting för andra länder - och i USA - andra delstater att följa? Eller är det ett tecken på en kapitulation mot droger och kriminalitet?

Den första amerikanska delstaten som valde att legalisera cannabis och att avkriminalisera bruk av cannabis var Colorado. Därefter har en lång rad delstater följt efter. Alaska, Kalifornien, Maine, Vermont, Nevada, Oregon, Massachusetts, Michigan och Washington är de som fattat samma beslut. I USA är det fortfarande ett brott - enligt federal lag - att bruka, inneha och att sälja cannabis. Men, delstaterna har också en möjlighet att skapa egna lagar och där kan alltså frågan om cannabis och avkriminalisering av den drogen rymmas.

USA är, ska tilläggas, långt ifrån det första land där en avkriminalisering skett. Uruguay var först med detta och därefter har länder som Portugal, Nederländerna, Argentina, Mexiko och Chile valt samma väg. Samtliga med lite olika regler. Många andra länder - Danmark, Sydafrika, Thailand, Storbritannien exempelvis - har godkänt cannabis för medicinskt bruk.

Kanada är annars det land som varit mest progressiva i frågan. 2001 så tillät man cannabis i medicinskt syfte, 2019 så legaliserades cannabis över hela landet och Kanada har redan en väletablerad, laglig marknad.

Oregon - först med att avkriminalisera alla droger

I samband med valet i USA så hade många delstater även andra folkomröstningar. många följde i synnerhet en sådan med stor nyfikenhet och detta i form av en som ägde rum i delstaten Oregon. Där fick invånarna rösta om att avkriminalisera alla droger - kokain, heroin, metamfetamin, exempelvis -och där Ja-sidan slutligen vann.

I Oregon är det således, numera, lagligt att inneha små mängder av dessa substanser. Lagligt - men med vissa förbehåll. Som missbrukare kan man, efter utvärdering, slippa rättsliga påföljder av att inneha exempelvis metamfetamin. För andra så kan innehav av samma mängd innebär att man döms till böter på högst 100 dollar. Vad gäller bilkörning med dessa substanser i kroppen så är detta fortfarande olagligt.

Syftet med att avkriminalisera droger i delstaten Oregon är att dels erbjuda vård - som i sin tur finansieras genom den lagliga försäljningen av cannabis - och dels också att komma till bukt med den brottslighet - exempelvis gängkriminalitet - som finns bakom försäljning av narkotika.

Fortfarande olagligt med cannabis i Sverige

Sverige är ett av de länder som driver hårdast narkotikapolitik i västvärlden. För användning av cannabis finns en straffskala motsvarande 6 månaders fängelse. Med tanke på vad som händer i övriga världen så vore det på många sätt konstigt om detta ämne inte tas upp i framtida debatter. Den svenska narkotikapolitiken har både för- och nackdelar och att se hur andra länder valt att närma sig dessa tunga frågor kan kanske skapa nya infallsvinklar.

Hittills har politiker visat på ett hårdnackat motstånd, men kanske kan det - efter några år av utvärdering av hur allting gått i andra, mer liberala, länder - komma att ändras. Frågan blir intressant att följa i framtiden.

Erfarna experter på narkotikajuridik
25 Mar 2021