Straff för innehav och bruk av cannabis runt om i världen

Här går vi igenom hur man ser på bruk av cannabis runt om i världen. På vissa håll räknas det som ett allvarligt narkotikabrott, på andra håll har man en betydligt liberalare syn på frågan.

Straff för innehav och bruk av cannabis i fyra länder:

USA

På federal (alltså nationell) nivå är cannabis klassat som ett illegalt preparat. I vissa delstater är dock drogen avkriminaliserad och får säljas och konsumeras under legala former. Stater som är exempel på detta är Oregon och Colorado. I Kalifornien och några andra stater är cannabis tillåtet för medicinskt bruk.

Straffen för bruk, innehav eller hantering av cannabis varierar också mellan olika starter. Att vara påverkad av drogen är inte olagligt, men innehav kan ge höga straff på olika håll i USA. I Florida kan exempelvis en person som ertappas med en liten mängd cannabis dömas till fängelse i upp emot ett år.

Filippinerna

I Filippinerna har man en mycket hård lagstiftning när det handlar om narkotikabrott. Tidigare har till och med knarksmugglare riskerat hängning. Landets president Durerte säger sig vilja återinföra dödsstraffet för narkotikabrottslingar.

Testas man positivt för droger i Filipinerna kan man dömas till tvångsrehabilitering i sex månader. Innehav kan ge långa fängelsestraff. Till och små mängder cannabis kan sluta med ett mångårigt fängelsestraff.

Portugal

Eget bruk av mindre mängder narkotika är avkriminaliserat i Portugal sedan 2001. Detta gällde såväl cannabis som andra droger Myndigheterna bestämde sig då för att byta fokus från bestraffning till behandling av folk med missbruksproblem.

I Portugal är det inte olagligt och straffbart att använda cannabis och andra droger, men man kan få böter om man ertappas med cannabis och erbjudas behandling om man anses ligga i riskzonen för missbruk.

Nederländerna

Nederländerna, och inte minst då huvudstaden Amsterdam, är känt som något av en fristad för användare av cannabis. Rent juridiskt är det fortfarande ett narkotikabrott att inneha och hantera cannabis, men i verkligheten har den lagen inte tillämpats sedan 1970-talet. Innehav av små mängder cannabis är tillåtet, man riskerar inte att bli åtalad. Man kan röka cannabis såväl hemma som på de speciella coffee shops som finns i landet. Rent lagligt så fokuserar holländsk polis i första hand på att lagföra olicensierade försäljare av cannabis. Om man har en större mängd marijuana eller hasch än fem gram på sig så riskerar man att dömas till böter eller fängelse.

Erfarna experter på narkotikajuridik
8 Feb 2021