Heroin FAQ - vanliga frågor om heroin

Vad är egentligen heroin, hur påverkar det kroppen och varför är det en drog som i folkmun är så pass förknippad med livsfara? Heroin är en av de droger som är mest mytomspunnen. Detta som en följd av att drogen i fråga haft en stor exponering i vår populärkultur och beskrivits i allt från böcker, visats på filmer och besjungits i olika låtar framförda av stora artister.

Stämmer den bild av heroin som man ser i exempelvis "Vi barn från Bahnhof Zoo" och "Trainspotting" - eller finns det en annan bild som inte når ut? Här ska vi gå igenom några vanliga frågor om heroin och förhoppningsvis ge dig svar på de frågor du har om denna drog.

Vad är heroin för typ av drog?

Heroin är en opiat och framställs från Opiumvallmo. Opiumvallmo är en växt som även används - genom råopium - för att ta fram exempelvis morfin. Växten har använts i ett medicinsk syfte i flera tusen år. Idag ser man att de största odlingarna av vallmo finns i Afghanistan som står för 80 % av all produktion av opium. Även exempelvis Laos, Burma och Thailand har stora odlingar.

Vilka typer av heroin finns?

Man talar om två olika typer av heroin. Dels det bruna heroinet som man röker och dels det vita heroinet som injiceras. Av dessa två typer av heroin är det vita det som är mest eftertraktat och därmed dyrast.

Är heroin farligt?

Bilden av heroin som visas i exempelvis filmer ljuger inte. Heroin är en ytterst farlig drog och den är det av flera olika skäl. Dels så är det svår att dosera och risken för överdos är alltid överhängande. Dels så är den också extremt beroendeframkallande. Ruset man får efter en injektion av heroin är enormt starkt och för många så blir det också exakt det rus man sedan måste ha - dagligen. Utöver detta så finns det även andra risker med heroin där exempelvis olika sjukdomar och virus kan föras vidare via smutsiga sprutor. Bilden av heroin behöver inte förskönas: drogen är de facto livsfarlig.

Kan man sluta med heroin?

Det handlar om en kamp att sluta med heroin. Som sagt, drogen är enormt beroendeframkallande och ger svår abstinens. Man känner sig sjuk, man kan drabbas av diarrer, man får tandvärk, man känner svåra svettningar och får sömnsvårigheter. Att sluta med heroin är inte omöjligt, men det handlar om en kamp. Inte sällan så krävs det att man söker hjälp och exempelvis söker sig till ett behandlingshem. De första tio dagarna är de värsta i samband med att man slutar. Efter dessa så blir det lättare, men många före detta heroinister beskriver det som en daglig kamp även långt, långt efteråt.

Jag misstänker att en bekant använder heroin - vilka tecken finns?

En person som använder heroin brukar sällan vara öppna med det. Tvärtom: lögner är en vanliga och förnekelsen är stor. Det finns emellertid tecken som kan röja ett heroinmissbruk. Små pupiller kan tyda på detta, en torr mun är ett annat tecken och att en person rör sig dåsigt och tenderar att nicka till är ett annat. Klåda, illamående, rodnad hur och kräkningar är andra signaler att hålla utkik efter. Givetvis så kan man även hålla utkik efter det uppenbara i form av sprutmärken. En person som röker heroin får ofta dåliga tänder som en direkt konsekvens av missbruket. Rent socialt så kan en dålig ekonomi, ständig frånvaro från arbetet och en sämre hygien också - i kombination med andra tecken - visa på att en person använder denna opiat.

Kompetent juridiskt stöd
12 Nov 2021