Kokain FAQ - vanliga frågor om kokain

Vad är kokain?

Kokain är ett olagligt centralstimulerande preparat som man får genom att koka och pressa kokablad tillsammans med lösningsmedel. Det blir till ett vitt pulver som inhaleras nasalt (det vill säga “snortas”), injiceras eller röks.

Vart kommer kokain från?

Kokabuskar odlas i Peru, Bolivia och Colombia där också den största delen av kokainet produceras. Det smugglas sedan vidare ut i världen av olika kriminella nätverk.

Hur farligt är kokain?

Kokain höjer blodtrycket och kan orsaka hjärtproblem och stroke. Det hämmar återupptagningen av serotonin, dopamin och noradrenalin vilket gör att man känner sig pigg, får ett ökat självförtroende och minskad riskmedvetenhet. Ett kokainberusat tillstånd kan få en människa att göra sådant som den vanligtvis inte skulle göra. Kokain kan precis som andra droger utlösa psykoser. Man förstod tidigt att kokain var farligt, redan vid sekelskiftet kopplades det samman med förvirring och plötsliga dödsfall.

Vad är straffet för innehav av kokain?

Det beror på hur mycket kokain det handlar om. Som lägst är straffet böter som högst 10 år i fängelse. Man delar in narkotikabrott i olika grader.

  • Ringa - Böter eller fängelse i upp till 6 månader.

  • Normalgrad - Fängelse i minst 2 veckor och 3 år.

  • Grovt - Fängelse i minst 2 år och som mest 7 år

  • Synnerligen grovt - Fängelse i minst 6 år och som mest 10 år.

Hur grovt man tycker brottet är beror på om man haft kokain med uppsåtet att sälja samt om man ingår i ett större kriminellt nätverk.

Kan man märka att någon tagit kokain?

Ja, men det är svårare för ett otränat öga eller för någon som inte känner personen som blivit påverkad. En person som tagit kokain får stora pupiller, ibland kliar eller rinner näsan. Personen blir ofta rastlös.

Vad kostar kokain?

Ungefär 900 kronor per gram. Renheten i kokainet kan variera betydligt, i Sverige ligger den vanligtvis på mellan 30-50 procent. Kokainet kan vara utspätt med allt från majsstärkelse till amfetamin (som kostar 200 kronor grammet).

Var köper man kokain?

Idag pågår mycket droghandel på internet, på “darknet”, vilket är en del av internet där ip-adresser är krypterade och inte går att spåra. Många som använder droger har fasta personer som de köper av, så kallade langare. Ibland finns det langare på klubbar som säljer droger till de som befinner sig där.

Vad gör man om man fått i sig kokain?

Det bästa är att ringa giftinformationscentralen på nummer 010-456 6700. Man kan även ringa till 1177. Om man upplever bröstsmärtor eller andningssvårigheter skall man alltid ringa 112.

Kompetent juridiskt stöd
8 Dec 2021