I vilka länder är alkohol olagligt?

I vilka länder är alkohol olagligt? I Sverige är vi vana vid nubben till Midsommar, en öl eller ett glas vin till middagen och att kunna dricka en drink på en restaurang. Alkoholen är, på gott och ont, djupt rotad i folksjälen.

I andra länder så är emellertid alkohol förbjudet och detta dels av religiösa skäl och dels också för att stävja olika problem som alkoholförtäring för med sig. Alkohol är en drog, något som ofta glöms bort. Bara för att den är tillåten i Sverige så innebär det inte att resten av världen har samma syn på den.

Lista på några länder i världen där alkohol är förbjudet

  • Iran. För muslimska medborgare är alkoholkonsumtion förbjudet i Iran. För icke-muslimer så gäller mer liberala regler där man får, under särskilda premisser, både konsumera och producera alkohol.

  • Kuwait. Kuwait har förbud mot alkohol - oavsett religion. Dricker du som utlänning alkohol på öppen plats så riskerar du både fängelse och utvisning. Gällande alkohol och bilkörning så råder nolltolerans. Även den minsta mängden kan leda till långa fängelsestraff.

  • Saudiarabien. I Saudiarabien råder totalförbud mot alkohol. Det är olagligt att tillverka, inneha, importera och sälja. På flygplatser sker stränga kontroller för att säkerställa att ingen för in alkohol i landet. Straff som flogning (en brutal version av piskning) och långfängslad(en typ av isolering) i fängelse är inte ovanliga straff för den som ertappas med att dricka rusdrycker. Som turist och utlänning bör man respektera detta.

  • Maldiverna. Paradisön i Indiska Oceanen har alkoholförbud för lokalbefolkningen. Turister kan dricka, men då på särskilda barer, hotell och restauranger. Dessa måste ha ett särskilt tillstånd och får enbart sälja till besökare.

  • Bangladesh. I Bangladesh råder ett totalförbud för befolkningen. Undantag görs för turister, men dessa rekommenderas att sköta sitt alkoholintag i privata rum. Vissa restauranger och nattklubbar - i synnerhet i turisttäta områden - kan erhålla särskilda tillstånd att sälja alkohol.

Bör Sverige överväga ett förbud?

Det finns vissa organisationer i Sverige som driver en fråga om att förbjuda alkohol även i vårt land. Det tyngsta argumentet är att om alkohol skulle uppfinnas idag så skulle den klassas som en drog. Det är naturligtvis rent hypotetisk, men det finns ändå en poäng i resonemanget.

Faktum är att alkohol bär en hög kostnad. I Sverige så räknar man med att vår alkoholkonsumtion motsvarar en årlig kostnad om 103 miljarder kronor. Vartannat fall av misshandel har alkohol inblandat och 660.000 av sjukhusbesöken är alkoholrelaterade. Även en försämrad livskvalitet räknas in i studien - som utförts av analysföretaget Ramboll - och där ligger kostnaden på ungefär 43 miljarder kronor. Produktionsbortfall räknas också in och detta till en summa om 35 miljarder kronor.

Kort sagt: det finns samhällskostnader med alkohol som inte många tänker på. Det är värt att ha i åtanke då man diskuterar alkoholens alla sidor och där det upplevs som konstigt att vissa länder valt att förbjuda dessa drycker.

I Sverige har vi Systembolaget som ska fungera som en garant för att minderåriga inte får tag i alkohol. Detsamma gäller för uppenbart påverkade personer. En person under 20 år får inte köpa alkohol. I samma anda finns även rättsliga påföljder för langning där straffskalan ligger mellan böter och fängelse i upp till fyra år. En person som köper ut, säljer eller ger bort alkohol till en minderårig begår ett brott. De lagar och regler som finns i Sverige gällande alkohol - 20 år för att köpa alkohol på Systembolaget, 18 år för att köpa på restauranger - är skapta i syfte att främja folkhälsan samt för att minska både konsumtion och risken för missbruk.

Kompetent juridisk hjälp genom hela processen
12 Dec 2020