Straff för ungdomar – Narkotikabrott

Om en 16-årig blir påkommen med en liten mängd cannabis på sitt rum, vad kan han förväntas att få för dom. Det går vi igenom i den här artikeln.

När ungdomar begår narkotikabrott

Det högsta straffet för narkotikabrott av normalgraden är tre års fängelse. Inget lägsta straff är angett i narkotikastrafflagen, vilket betyder att det lägsta straffet är böter. För grovt narkotikabrott varierar straffen mellan två och sju år i fängelse.

I fallet ovan handlar det om en mindre mängd cannabis som troligen kommer att bedömas som narkotikabrott.

Fängelse i straffskalan

Fängelse ingår alltså i straffskalan, men för att en person under 18 år ska få ett fängelsestraff så krävs det synnerliga skäl. Men det kan även sluta med att personen att dömas till ungdomsvård.

Om pojken i det här fallet döms till narkotikabrott. Straffet kan komma med en så kallad ungdomsreduktion med tanke på pojkens ålder. Hur högt straffet blir är svårt att bedöma om man inte vet om det finns några förmildrande omständigheter.

I ett fall där det inte finns några förmildrande omständigheter kan en vuxen person dömas till några månaders fängelse för detta innehav. I det här fallet kan vi säga att det handlar om sex år i fängelse.

Straffet kan bli lägre för ungdomar

Enligt praxis skulle straffet nedsättas till cirka en fjärdedel av det straff som skulle utdömts till en vuxen person. I det här fallet skulle pojken med haschet ha fått en och en halv månad i fängelse.

I det här fallet finns dock inga speciella skäl att döma ut ett fängelsestraff och då blir det heller inte aktuell med sluten ungdomsvård. Det kan också bli tal om en villkorlig fängelsedom.

Med stor sannolikhet kommer 16-åringen alltså att dömas till en icke-frihetsberövande påföljd. Vilken denna påföljd blir är dock svårt att svara på utan alla att känna till alla omständigheter.

Kompetent juridiskt stöd
12 Oct 2021