Vilka droger är vanligast i Sverige?

Vanliga droger i Sverige

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten och ligger även bakom mycket av annan brottslighet i Sverige. Men vilka är egentligen de vanligaste drogerna i Sverige? Här gör vi en snabb genomgång av förekomsten av olika former av droger.

Trots att vi idag känner till de risker som förknippas med droger så finns det många narkotiska preparat som är så vanligt förekommande att de flesta inte ens ser på dem som droger. Anledningen till detta är i mångt och mycket vanor och kultur. Dessutom har vissa invandrargrupper en annorlunda syn på vad som är droger om man jämför med infödda svenskar. Dessutom skiljer sig bruket av narkotika mycket i olika åldrar. Därför behöver man dela in dem i två kategorier: droger för barn och ungdomar och knark för vuxna.

Alkohol och tobak vanligast

De absolut vanligaste drogerna i Sverige är alkohol och tobak, även om dessa etablerade produkter sällan räknas som narkotika. Det beräknas att så många som nio av tio svenskar använder alkohol på regelbunden basis. Detta innebär dock långt ifrån alltid missbruk, men dolt missbruk av alkohol är vanligt. Det är även vanligt med periodiskt missbruk av alkohol.

Alkohol är ofta den första drogen som unga personer kommer i kontakt med. På grund av att alkoholen har varit en del av svensk kultur så accepteras den i stora kretsar. Men nykterhetsrörelsen har också varit stark i perioder och alkoholen är fortfarande omgiven av en hel del begränsningar.

Tobak är en annan drog som är relativt socialt accepterad, även om bruket har minskat och begränsats på senare år, bland annat är det förbjudet på krogen sedan tidigt på 2000-talet.

Tobak är mycket beroendeframkallande, främst beroende på nikotinet, som till och med är mer beroendeframkallande än heroin. Cigaretter och snus är de vanligaste tobaksformerna idag.

Cannabis på tredje plats

På tredje plats bland de vanligaste drogerna är cannabis, och nu kommer vi in på droger där hanteringen räknas som narkotikabrott. Hasch och marijuana är de två varianterna som utvinns ur cannabisplantan och är idag ungefär lika vanliga. Cannabis ses ofta som en lättare drog och är redan avkriminaliserad i ett flertal länder. Cannabis är dock inte ofarligt, det påverkar hjärnan på lång sikt och kan dessutom leda till psykoser. Det finns idag syntetiskt framställd cannabis, ofta kallad spice. Den drogen är vanlig bland ungdomar och ses som mycket riskabel av experter. Man har på senare år konstaterat några dödsfall orsakade av syntetisk cannabis.

Heroin relativt sällan förekommande

På fjärde plats på denna topplista ligger amfetamin, som är en relativt vanlig drog bland vuxna brukare. Kokain är också en relativt vanligt förekommande drog i Sverige, som förekommer mycket på krogen och i partymiljöer. Den är dock fortfarande ganska dyr, vilket begränsar användandet.

Andra droger som förekommer i Sverige är opium, GHB, morfin, ecstasy och kat. Heroin är dock ganska ovanligt, en farlig drog som är extremt beroendeframkallande och mest använts av tunga missbrukare. Heroin är dessutom dyrt och relativt svårt att få tag på. Kat tuggas mest av invandrare från arabiska halvön och Afrikas horn.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
27 Apr 2022