Antalet anmälda narkotikabrott har ökat under 2000-talet

Antalet anmälda narkotikabrott har ökat med 41 procent det senaste årtiondet, visar statistik från Brå. Förra året skedde dock en liten minskning av antalet anmälda brott. Under 2015 anmäldes ungefär 94 000 brott mot narkotikastrafflagen.

Ändringar i statistiken när det handlar om narkotikabrott beror mycket på hur mycket polisen satsar på spaning och ingripanden. Efter millennieskiftet har polisen ökat sina insatser på området och det har fått ett stort utslag i statistiken. Satsningen ledde till en stadig ökning av antalet anmälda narkotikabrott fram till 2013, därefter har det minskat något igen.

Lagföringen ökade

Under 2015 personuppklarades 50 700 narkotikabrott vilket innebär en lagföringsprocent på 61, en liten ökning jämfört med året innan. Personuppklaring innebär att en den misstänkta personen är bunden vid brottet. Det kan handla om att ett åtal har väckts, att det har utfärdats ett strafföreläggande eller att det har meddelats en åtalsunderlåtelse. Personuppklaringsprocenten visar antalet personuppklarade brott i förhållande till antalet handlagda brott under samma tidsperiod.

Bland de handlagda narkotikabrotten hade 92 procent minst en skäligen misstänkt person. Det beror på att denna form av brott ofta uppdagas genom spaningsarbete, därför har man i de flesta fall redan från början en misstänkt person.

Uppgången av antalet anmälda narkotikabrott över tid beror till stor del på att antalet anmälda ringa narkotikabrott har ökat. Narkotikabrott av normalgraden och grova narkotikabrott har legat på en relativt stabil nivå under ganska många år.

Fakta

Narkotikabrott under 2015

94 000 brott mot narkotikastrafflagen anmäldes

28 500 personer misstänktes för narkotikabrott

87 procent av de misstänkta för narkotikabrott var män

53 procent = personuppklaringsprocenten för narkotikabrott

2 procent av lagföringarna gällde grovt narkotikabrott

Källa: Brå. 

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
22 Nov 2016