Är rejvkommissionen tillbaka?

Detta är en fråga som många besökare av elektroniska musikarrangemang frågar sig. Under 1990-talet instiftade polisen en speciell kommission inom narkotikaroteln för att bekämpa det drogmissbruk som förekom inom den så kallade rejv-scenen. Polisen ansåg att det fanns klara samband mellan technomusikens fester och drogmissbruk.

Man hävdade till en början att kommissionen riktade sig till alla former av uteliv, men praktiken visade att man i högre grad lät de civilpoliser som arbetade i kommissionen bevaka och göra tillslag mot arrangemang med elektronisk musik, snarare än att finnas representerade vid alla former av krogar och nattklubbar. Namnet som man valde är också mycket talande.

Gruppen har ofta kritiserats då man många gånger utan verklig grund tagit in personer på blod- och urinprov. Rejvkommissionen JO-anmäldes totalt sex gånger innan den officiellt lades ner år 2015.

Nya tillslag mot arrangemang med elektronisk musik

Ett flertal besökare av arrangemang med elektronisk musik vittnar nu om att polisen har gjort extremt hårda tillslag och visitationer under sommaren 2017. Många gånger på samma sätt som under de tillslag som rejvkommissionen gjorde under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal.

Besökare av festivalerna Cult Cosmic i Norrtälje utsattes för kränkande behandling, bland annat genom att personer kläddes av nakna inför andra för kroppsvisitering och besökare och arrangörer hävdar att tillslagen verkar ha gjorts på måfå och att de civilklädda poliser som gjorde tillslaget inte verkar ha haft specifika skäl att ta in samtliga personer som misstänkts. Vittnen hävdar att rasifierade personer i synnerhet har misstänkliggjorts. Liknande agerande skedde även under festivalen Into the Valley i Dalhalla förra året.

Indragna festivaltillstånd

Risk för narkotikabrott har använts som argument för att dra in tillståndet för festivalarrangemang, till exempel för Into The Factory som skulle ha gått av stapeln utanför Nynäshamn. Arrangörer och personer som köpt biljett benämner det hela som ett “kulturkrig” där polisen riktar sina insatser mot arrangemang där just elektronisk musik spelas.

Trots att statistik från tillslag visar att antalet faktiska brott sällan är högre vid denna typ av arrangemang jämfört med om man gör tillslag på vanliga nattklubbar i en större stad fortsätter man att arbeta enligt liknande metoder som för 15-20 år sedan. Man kan verkligen fråga om rejvkommissionen verkligen har lagts ner och om polisresurserna används på rätt sätt.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
28 Sep 2017