Avvisad efter innehav kan gripas senare

Vad händer om man blir påkommen av polisen med narkotikainnehav, men inte grips utan istället avvisas från platsen? Kan man gripas senare för misstänkt narkotikabrott? Här går vi igenom svaren på dessa frågor.

Innehav av knark är ett narkotikabrott enligt §1 i Narkotikastrafflagen. Brottet kan kategoriseras som ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Det som avgör den gränsdragningen är vilken sorts narkotika det handlar om och vilken mängd som fanns i innehavet. Exempelvis kokain räknas i NSL endast som ringa narkotikabrott om man blir påkommen med ett litet och enstaka innehav.

Måste uppfylla rekvisiten

För att kunna bli dömd för brottet måste man uppfylla rekvisiten i paragrafen. Polisen kan alltså gripa en person efter en tid om man anser att finns skäl att tro att ett brott har begåtts. Tid finns alltså att utreda och samla på sig bevisning. Därefter bestämmer polisen tillsammans med åklagaren om bevisen räcker till för att man ska utreda brottet vidare.

Om polisen väljer att gripa en person så beror det på att han inte ska kunna hålla sig gömd tills åklagaren har tagit sitt beslut om anhållan. Personen får dock bara vara gripen i högst 12 timmar innan åklagaren fattar sitt beslut.

Svårt att bevisa i ett senare skede

Om personen som påkommits med narkotikainnehav avvisas från platsen utan att någon narkotika beslagtogs så har det betydelse för bevisningen i ett senare skede. Kan åklagaren inte visa att samtliga brottsrekvisit är uppfyllda bortom rimligt tvivel så kan den tilltalade inte fällas för narkotikabrott. Bortom rimligt tvivel är ett hårt beviskrav, åklagaren måste då vara väldigt säker på sin sak och ha bevis på att de finns något annat rimligt alternativ.

Har personen inte gripits och inget knark beslagtagits så kan förstås bevissituationen bli svår, om det inte finns någon annan bevisning, som till exempel vittnesuppgifter.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
1 Dec 2016