Definitioner av narkotikaklassade substanser

Handel och annan hantering av narkotikaklassade medel räknas som narkotikabrott. Men vad är egentligen narkotika?

Det korta svaret låter som följer: narkotika är ämnen som har beroendeframkallande egenskaper eller så kallade euforiserande effekter. Det kan också handla om varor som enkelt kan omvandlas till sådana ämnen. På Läkemedelsverkets hemsida finns en förteckning över vilka ämnen som räknas som narkotika i Sverige. Varje år utvecklas nya typer av narkotika, så listan på narkotikaklassade medel växer hela tiden. Inte minst på syntetisk väg är det idag lätt att med en liten justering skapa ett ämne som inte är narkotikaklassat. Utvecklingen ligger hela tiden ett snäpp före lagen och det kommer ständigt nya så kallade designdroger (även populärt kallade internetdroger).

Läkemedelsverket sköter kontrollen

Kontroll och tillsyn av narkotika sköts i Sverige av Läkemedelsverket. För att man ska kunna föra in, föra ut, tillverka, handla med eller inneha någon form av narkotika så måste man ha tillstånd av läkemedelsverket. Detta gäller även för transitering, det vill säga att föra narkotikan genom landet som mellanstation innan det tas till ett annat land.

Det finns några få undantag från kravet på tillstånd för att hantera narkotika på olika sätt. Statliga och kommunala institutioner för exempelvis inneha narkotika utan att det räknas som narkotikabrott. Men då måste de aktuella substanserna behövas i exempelvis vetenskaplig forskning eller någon form av undersökning eller undervisning.

Hälsofarlig vara

I narkotikastrafflagen definieras narkotika enligt följande: ett läkemedel eller en hälsofarlig vara med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande (upphetsande) effekter eller varor som enkelt kan göras om till varor med sådana egenskaper eller effekter. För att ett ämne ska vara narkotikaklassat ska det dessutom finnas upptaget i en internationell överenskommelse, eller vara narkotikaklassat av den svenska regeringen.

Vill du veta vilka ämnen som räknas som narkotika? Du kan hitta dem i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. Med hjälp av söktjänsten Läkemedelsfakta kan man ta fram en egen, aktuell lista över ämnen som är narkotikaklassade i Sverige.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
6 Sep 2017