Det här händer när ett barn misstänks för narkotikabrott

Att ett barn blir misstänkt för narkotikabrott är nästan alltid en omskakande upplevelse för familj och andra närstående. Här följer lite information som kan vara till nytta om ditt eller någon närståendes barn har hamnat i problem och misstänks för ett narkotikabrott.

Vi säger att ditt barn har gripits misstänkt för narkotikabrott genom eget bruk. Först genomförs urinprov och förhör med polisen. Är testet negativt så läggs utredningen ner. Är det positivt så skickas utredningen till åklagare som i sin tur begär ett yttrande från socialtjänsten. Urinprovsanalysen fungerar som bevis oavsett man erkänt brott eller nekar. När polisens utredning är klar har man rätt att tillsammans med sitt barn läsa igenom den. Man blir då kontaktad per brev eller telefon när utredningen är klar. Detta kallas delgivning.

Åtalsunderlåtelse ett vanligt beslut

Därefter beslutar åklagaren om eventuellt strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

Åtalsunderlåtelse är en vanlig åtgärd när det handlar om ungdomar som inte är tidigare dömda och är misstänkta för ett mindre allvarligt brott. Det blir då inget åtal, rättegång eller straff, istället får barnet träffa åklagaren för ett samtal. En åtalsunderlåtelse räknas dock som en dom, vilket gör att den dömde hamnar i belastningsregistret i tre år framåt. Detta kan få betydelse om ungdomen misstänks för nya brott under dessa tre år.

Strafföreläggande innebär att åklagaren efter ett erkännande låter bli att väcka åtal och istället utfärdar böter. Ett strafföreläggande är frivilligt, en blankett skickas hem där man erkänner brottet och accepterar straffet (i det här fallen böter). Vid strafföreläggande blir ungdomen kvar i belastningsregistret i fem år. Om man inte accepterar strafföreläggandet väcks istället åtal och fallet hamnar i rätten.

Socialstyrelsen underrättas alltid

Socialtjänsten underlättas alltid när en ungdom misstänks för ett brott. Ni kan bli kallade till besök hos socialtjänsten för att utreda om det finns behov av extra stöd med anledning av brottet.

En vanlig fråga är vad son händer med körkortet om man döms för ett narkotikabrott. Svaret är att alla som dömts för narkotikabrott kommer att utredas av Transportstyrelsen om man söker körkortstillstånd fem år efter att domen har fallit. Då görs en bedömning om det behövs ett läkarintyg som intygar ett drogfritt levnadssätt.

 

FAKTA NARKOTIKABROTT

Ringa narkotikabrott genom eget bruk

Det är olagligt att använda narkotika i Sverige. Är man misstänkt så kontrollerar polisen detta med ett urinprov. Ringa narkotikabrott genom eget bruk leder till böter som straff.

Narkotikabrott genom innehav

Har man narkotikabrott på sig eller hemma i sitt rum så kan man dömas för detta. Hur stort brottet är bedöms beroende på narkotikans mängd. När det handlar om innehav skiljer man på ringa, normalgrad och grovt brott.

Narkotikabrott genom överlåtelse

Det är förbjudet att bjuda på, ge bort eller sälja narkotika. Det  är detta som i juridiska termer kallas överlåtelse. Det är dessutom olagligt att hjälpa en annan person att införskaffa droger.

Källor: Polisen och Socialstyrelsen.

 

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
6 Sep 2016