Dömd för narkotikabrott - får fortsätta köra taxi

Får man fortsätta att arbeta som taxichaufför även om man har dömts för narkotikabrott. Svaret är ja, i alla fall om det handlar om ett ringa brott. Det kan man konstatera efter en dom som nyligen föll i kammarrätten.

Detta ovanliga rättsfall tog sin början i mars när Transportstyrelsen beslutade att återkalla en 37-årig mans taxiförarlegitimation. Anledningen till myndighetens beslut var att mannen tidigare hade dömts för ringa narkotikabrott. Förseelsen bestod i att mannen påträffats med 3,5 gram cannabis på sig och dömts för innehav. Dessutom hade han gjort sig skyldig till några trafikförseelser. Dessa förseelser gjorde att Transportstyrselsena såg att förtroendet för mannen var allvarligt rubbat i rollen som taxichaufför. Han ansågs inte vara en trafikfara och legitimationen drogs därför in.

Överklagade till förvaltningsrätten

Mannen var missnöjd och överklagade beslutet till Stockholms förvaltningsrätt. Han pekade på några förmildrande omständigheter: att det handlade om en liten mängd narkotika och dessutom bara innehav och inte bruk. Dessutom hade brottet inte skett inom ramen för hans arbete som taxichaufför och ingen kund hade därför utsatts för fara. Han påpekade att beslutet i praktiken skulle leda till yrkesförbud och därför göra att han skulle få svårt att få några pengar att leva på.

Förvaltningsrätten redovisar Transportstyrelsens uppfattning på följande sätt i sin dom:

"Vidare har taxiföraren flera tidigare registrerade förseelser. Sammantaget innebär detta att förtroendet för mannen som taxichaufför är rubbat i en sådan grad att hans taxiförarlegitimation ska återkallas. I förarbetena till lagen nämns narkotikabrott som ett sådant brott som rubbar förtroendet för taxichauffören. Ett innehav av narkotika indikerar också ett bruk av narkotika."

Brottet var inte kopplat till arbetet

Men förvaltningsrätten konstaterade också, helt i linje men taxiföraren själv, att det narkotikabrott som han hade begått inte hade något att göra med arbetet som taxichaufför – och att trafikförseelser i först hand kan gå betydelse för körkortsinnehavet och inte legitimationen för taxiförare. Man pekade också på att hans trafikförseelser inte hade varit av så allvarlig grad att Transportstyrelsen inte dragit in körkortet. Flera av dessa förseelser skedde dessutom för ganska länge sedan.

Förvaltningsrättens slutsats blev således att en varning var en mer lämplig åtgärd än att dra in taxilegitimationen. Transportstyrelsen överklagade i sin tur till kammarrätten, som dock gick på förvaltningsrättens linje. Mannen får behålla sin legitimation och kan alltså även i fortsättningen jobba som taxichaufför – trots domen för narkotikabrott.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
1 Dec 2017