Dömd för narkotikabrott – rätten köpte inte Norgehistoria

Här berättar vi om en man som dömdes för ringa narkotikabrott. Hovrätten imponerades inte av den ”Norgehistoria” som mannen berättade för att komma undan.

 

Mannen, som vid tillfället var i dryga 30-årsåldern, åtalades vid en tingsrätt i mellersta Sverige för ringa narkotikabrott efter att han påträffats med alprazolan, ett narkotikaklassat medel, i blodet. Efter förundersökningen så skrev åklagaren att mannen hade intagit drogen i Stockholms stad, eller möjligen på en annan plats i landet vid ett tidigare tillfälle. Oklart var dock. 

I rätten utan juridiskt ombud

Mannen, som inte hade något juridiskt ombud under rättegången, medgav att han hade tagit narkotikan men nekade samtidigt till brott. Han berättade att han varit i Norge några dagar tidigare och där fått narkotikan i sig utan att förstå det. Han hävdade därför att han inte kunde dömas för narkotikabrott i Sverige. Men han var inte särskilt detaljerad då han inte kunde namnge vännen som hade följt honom till Norge, var de hade kört in i Norge och var staden där de var hette. Han förklarade dessa luckor med att han var berusad under resan.

Tingsrätten ansåg att historien hade luckor, men ändå var tillräckligt trovärdig för att inte lämnas utan avseende. Därför friades mannen från narkotikabrott. Men två nämndemän var skiljaktiga eftersom man tyckte att berättelsen var vagt formulerad och verkade vara en efterhandskonstruktion.

Överklagades till hovrätten

Domen överklagades till hovrätten, som tyckte att hans berättelse var väldigt händelselös och utan konkreta uppgifter om sällskap, resväg eller platser. Man höll med de tidigare nämnda nämndemännen och ansåg att berättelsen framstod som en efterhandskonstruktion. Därför bortsåg man från mannens Norgeresa i domen.

Hovrätten ansåg därför att det var bevisat att mannen intagit drogen i enlighet med gärningsbeskrivningen och ändrade tingsrättens friande dom. Mannen hade intagit knarket i Sverige och dömdes därför till dagsböter för ringa narkotikabrott. 

Misstänkt för narkotikabrott? Hör av dig till oss
11 Oct 2018