Drograttfylla | Medhjälp till drograttfylla | Låna ut bil till påverkad

Att man inte får köra bil när man är narkotikapåverkad är allmänt känt, men vad händer om man lånar ut sin bil till en narkotikapåverkad person? Det reder vi ut här.

 

Regler om detta finns i Trafikbrottslagen och Brottsbalken. En person som sätter sig bakom ratten och kör bil under påverkan av narkotika gör sig skyldig till ett brott, antingen drograttfylleri eller grovt drograttfylleri, i det senare fallet om personer är kraftigt påverkad av drogen.

Men det är även brottsligt att låna ut bilen till en narkotikapåverkad person. Brottet i detta fall blir medhjälp till drograttfylleri som regleras i brottsbalken. Du har helt enkelt hjälpt den påverkade personen att begå ett brott genom att låna ut fordonet till vederbörande.

Det måste finnas uppsåt för narkotikabrott

Men för att bli straffad för detta måste det finnas uppsåt, man måste helt enkelt ha känt till att personen man lånat ut bilen till varit narkotikapåverkad. Går det inte att visa att man känt till att personen satt sig i bilen med droger i blodet så kan man alltså inte dömas för medhjälp.

Straffet för medhjälp till drograttfylleri eller medhjälp till grovt drograttfylleri varierar mellan böter och fängelse i lägst två veckor och högst sex månader, beroende på hur grovt brottet anses vara av rätten. Straffet för själva drograttfyllan är samma som för medhjälpen.

Omständigheterna bestämmer straffets storlek

Vilken straff man får varierar på grund av olika omständigheter kring brottet. Om den skyldige inte är tidigare dömd så kan straffet bli villkorligt. Det innebär att den dömde i princip går fri, men får en prövotid när personen måste sköta sig och inte begå flera brott. Villkorliga domar kombineras ofta med böter eller samhällstjänst.

Därför kan vi starkt rekommendera att man inte lånar ut en bil, motorcykel eller något annat fordon som kräver körkort till en drogpåverkad person. Och det är inte bara på grund av risken för straff, utan främst för trafiksäkerheten. En drogpåverkad person bakom ratten är en livsfara för sig själv och andra trafikanter. Syftet med

Misstänkt för ett narkotikabrott? Våra försvarsadvokater kan hjälpa dig i rätten
25 Nov 2018