Dubbel straffbarhet | Man dömd för narkotikainnehav i Danmark

En svensk man friades efter att ha gripits med narkotika på sig i Danmark. Hovrätten ändrade sedan domen. Anledningen var att de båda instanserna såg olika på rättsläget i Danmark.

 

Det var hösten 2016 som en man i 40-årsåldern greps i Danmark, där han hade varit och festat med två kompisar. De hade i den danska huvudstaden köpt en cigarett med cannabis som kompisarna hade delat på. Mannen åtalades för ringa narkotikabrott vid en tingsrätt i södra Sverige.

Tingsrätten friade mannen eftersom man ansåg att man endast kan dömas för brott som begåtts utanför riket om gärningen även är straffbar där den begicks – i det här faller Köpenhamn. Detta kallas dubbel straffbarhet. Frågan som rätten ställdes inför var alltså om mannens innehav (inte bruket) var straffbart enligt dansk lag.

Förbjudet med innehav i Danmark

Tingsrätten konstaterade att det råder ett förbud mot innehav i Danmark. Men hantering av narkotika som varit nödvändig för eget bruk räknas dock inte för straffbart. Mannen hade endast förfogat över den aktuella narkotikan en kort stund och därför ansåg man inte att innehavet kunde anses vara straffbart enligt dansk lag. Därför frikändes mannen.

Domen överklagades till hovrätten som bedömde fallet annorlunda och fällde mannen. Hovrätten hänvisade till ett tidigare mål i Danmark där det framgår att det är straffbart att bruka narkotika i syfte att bruka den. Hovrätten ansåg att mannen hade haft ”rådighet” över narkotikan och utfört vissa åtgärder, både för att bruka den och bjuda runt bland kompisarna.

Hovrätten kom därför fram till att mannens innehav var straffbart även i Danmark. Därför uppfylldes kravet på dubbel straffbarhet. 40-åringen dömdes därför för ringa narkotikabrott till 30 dagsböter.

FAKTA: Dubbel straffbarhet

Begreppet dubbel straffbarhet innebär att en handling som begås i ett annat land är ett brott både mot det aktuella landets lagar och svensk lag. Undantag från principen om dubbel straffbarhet förekommer inom vissa rättsområden, ofta för sexualbrott mot minderåriga och människohandel.

Kompetenta och erfarna försvarsadvokater
18 Dec 2018