Ett stort antal anmälda narkotikabrott på Emmabodafestivalen

När Emmabodafestivalen avslutades sent på lördagskvällen kunde polisen i området konstatera att det inkommit över 160 anmälningar om narkotikabrott. Något som får anses vara relativt högt i förhållande till festivalens ringa storlek.

Mer än på andra festivaler

Festivalen i Emmaboda har arrangerats årligen sedan slutet på nittiotalet och har gjort sig ett namn som ett alternativ till de större och mer mainstreamorienterade festivalerna. Polis på plats har en känsla av att användandet av narkotika på Emmabodafestivalen är högre än på andra festivaler i landet även om de är medvetna att ett visst ökat narkotikaanvändande dock är relativt vanligt i samband med stora musikarrangemang.

Mest småförseelser

När det gäller de anmälda brotten rör det sig främst om ringa bruk eller innehav och endast ett fåtal anmälningar har inkommit gällande försäljning. Polisen menar att de kunde gjort betydligt mer om de haft bättre resurser men är trots detta nöjda med sitt arbete.

Personalbrist trots förstärkning

I samband med festivalen fick polisen i Emmaboda förstärkning från Kristianstad och Malmö men man hade gärna sett ytterligare förstärkningar för att kunna komma åt den småskaliga försäljningen på festivalområdet.

 

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
1 Aug 2016