Får en narkotikadömd behålla vapenlicensen?

Här går vi igenom vad som gäller när det handlar om narkotikabrott och vapen. Blir en person som gripits för narkotikabrott av med vapenlicensen?

 

Denna fråga regleras främst i vapenlagen. Där framgår det att polisen kan återkalla ett tillstånd att inneha vapen av flera skäl. En av dessa anledningar är när innehavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Men det handlar alltid om att bedöma från fall till fall. Detta gör att det på förhand är väldigt svårt att vad som kommer att hända, om Polismyndigheten kommer att återkalla vapentillståndet från en person som har begått ett narkotikabrott. Här kan vi dock gå igenom några av de omständigheter som polisen brukar beakta när det handlar om eventuella återkallningar av vapentillstånd.

Ganska sällan att vapenlicenser återkallas

Varje år återkallas några tiotal vapentillstånd i Sverige. En del av dessa sker på grund av brottslighet utövad av innehavaren. I vapenlagen räknas upp ett antal omständigheter som kan leda till att ett tillstånd återkallas. Först på listan står att vapeninnehavaren visat sig vara olämplig att bära skjutvapen. Detta är, som framgår av formuleringen, en mycket bred bestämmelse, och även här görs bedömningar från fall till fall. En av de förutsättningar som kan leda till återkallande av licensen är att innehavaren gjort sig skyldig till brott. Narkotikabrott ingår där.

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om vapenlagstiftningar säger att allvarliga narkotikabrott samt missbruk leda till att vapenlicensen dras in. Men det framgår inte något om detaljerna och hur man ska se på narkotikabrott. Det som framgår är att licens att inneha vapen ska omprövas vid denna typ av brott.

Brott av ringa grad leder sällan till återkallande av licens

Det kan vara värt att påpeka att det finns rättsliga fall där personer åkt fast för exempelvis rattfylla eller misshandel utan att för den skull förlora vapentillståndet. Har man begått ett narkotikabrott av ringa grad, exempelvis innehav av en mindre mängd så leder det oftast inte till att vapenlicensen dras in. Ett narkotikabrott med lågt straffvärde leder alltså troligen inte till att man blir av med vapentillståndet. Är man dömd för brott för första gången så har man en bra chans att klara sig och har man tidigare haft vapenlicensen utan anmärkning så går det oftast bra. Har man åkt fast för narkotikainnehav så kan man dock behöva lämna in intyg från läkare på att du är drogfri till polismyndigheten. På detta sätt kan du visa att du är pålitlig i droghänseende och fortfarande lämplig att inneha skjutvapen.

Kompetent juridisk hjälp genom hela processen
20 Aug 2019