Fler gripna för narkotikabrott – men langarna kommer undan

Svensk polis har på senare år lagt allt större resurser på narkotikabrott. Men andelen langare som kommer undan ökar, visar en granskning som gjordes för några år sedan. 

Det är användarna som åker dit i allt högre utsträckning, visar granskningen.

Antalet timmar som polisen lägger ned på narkotikaärenden har nästan tredubblats under de senaste 20 åren. Detta kritiseras nu av många kriminologer, som inte tycker att dessa insatser har någon effekt, vare sig det handlar om tillfällig konsumtion, tungt bruk eller dödlighet orsakad av narkotikabruk. Men hos polisen har man en annan uppfattning, där anser man att antalet lagföringar har ökat på ett positivt sätt.

Straffbart sedan 1988 med eget bruk

Sedan 1988 har det varit straffbart att använda narkotika för eget bruk. Sedan 1993 kan man dessutom få upp till sex månaders fängelse för bruk av narkotika. Anledningen till denna skärpning var att man ville komma åt unga brukare tidigt och därmed underlätta för missbrukare att få vård. Polisen fick då även rätt att ta blod- och urinprov på misstänkta personer.

Under de senaste 20 åren har antalet personer som misstänkts för narkotikabrott ökat med drygt 20 procent – men allt färre av dessa är langare. 1994 handlade var fjärde narkotikabrott om överlåtelse, det vill säga langning. 2015 var den siffran nere på åtta procent, den lägsta siffran någonsin.

Langare svåra att få fast

Polisen säger att anledningen till detta är bland annat att det är svårare att få fast langare, som ofta är erfarna och duktiga på att undvika polisen. Dessutom får polisen ofta inte in tillräckligt med uppgifter för att lagföra en langare.

På senare år har polisen ändrat inriktning och satsar nu på att begränsa utbudet av narkotika på marknaden, men fortfarande handlar bara runt tio procent av fallen om lagning.

Politik får kritik från FN

Dessutom visar statistiken att en stor del av de anmälda återkommer i statistiken, något som har lett till kritik: fungerar den restriktiva politiken verkligen på ett preventivt plan?

Svensk narkotikapolitik har bland annat kritiserats av FN för att ha för stort fokus på användarna istället för tillverkare och langare. Även ledande kriminologer anser att det vore bättre att satsa på att stoppa tillverkningen och import av narkotika.

Advokater med narkotikabrott som specialitet
12 Aug 2019