Fortsättning: narkotikapolitik världen runt

Här fortsätter vi vår genomgång på hur synen på narkotikabrott ser ut runt om i världen. Här kan du hitta första delen.

USA

I USA har ”kriget mot drogerna” pågått ända sedan president Nixons tid på 60-talet. Något som även har påverkat andra delar av världen starkt. Men i USA har det även skett en liberalisering på senare år, exempelvis har försäljning av cannabis legaliserats och reglerats i ett flertal delstater.

I USA härjar dessutom en epidemi av opioder, vilket har gjort att många personer i ledande ställning har intagit en mer pragmatisk inställning till olika skademinskande åtgärder. Exempelvis har president Barack Obama sagt att det huvudsakliga ansvaret för kampen mot knarket bör tas av sjukvården istället för rättsväsendet.

Uruguay

Det lilla sydamerikanska landet Uruguay blev 2013 först i världen att legalisera cannabis. Uruguay blev också först att bryta mot FN:s narkotikakonvention. Landets medborgare kan nu odla upp till sex cannabisplantor för eget bruk. Dessutom har försäljning av cannabis startat på landets apotek.

Uruguays ledning vill dessutom skilja på cannabis marknaden och de mer problematiska missbruken, och så vill man slå undan benen på de kriminella nätverken som gör stora pengar på den olagliga narkotikamarknaden.

Kina

Kina ha extremt hårda straff mot narkotikabrott. Inget annat land avrättar så många människor och många av dödsdomarna tros vara orsakade av smuggling och andra narkotikabrott. De avrättade är ofta fattiga och desperata personer i samhällets utkant som utnyttjas av de kinesiska brottssyndikaten. I många fall handlar det om mycket fattiga kvinnor. Missbruksvården är eftersatt i Kina som brottas med enorma missbruksproblem. Så många som en halv miljon kineser beräknas befinna sig inom den kinesiska statens tvångsvård. Det mesta tyder dock på att den vården mest är som ett arbetsläger.

Sverige

Den officiella svenska synen på narkotikaproblematiken ses som mycket repressivt bland många internationella sakkunniga. Den svenska narkotikapolitiken har exempelvis fått mycket hård kritik från FN. I Sverige har det sedan 1988 varit kriminellt att använda narkotika och polisen har rätt att drogtesta personer som man misstänker har någon form av knark i blodet. En ändring kan dock vara på väg, bland annat har folkhälsominister medgett att delar av den svenska narkotikapolitiken är ett misslyckande. Det problematiska missbruket och den internationellt sett höga dödligheten är två problem som måste åtgärdas, enligt ministern.

Källa: SVT Nyheter. 

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
18 Oct 2016