Friades från narkotikabrott på grund av dåligt test

En 61-årig man dömdes förra året för flera brott – narkotikabrott, rattfylleri, brott mot knivlagen, snatteri och vapenbrott. Men mannen frias nu från två av punkterna – narkotikabrott och drograttfylla – för att analyssvaret bedöms vara opålitligt.

Dessa två åtalspunkter byggde på en analys utförd av Rättsmedicinalverket där det syntes att mannen efter en trafikincident hade haft amfetamin i blodet. Mannen påstod dock att han inte tagit amfetamin sedan 2011 och hävdade att analysbeskedet var felaktigt. Det kan helt enkelt inte ha funnits något amfetamin i hand blod vid tillfället. 

 

Dömd till villkorligt för narkotikabrott

Dessutom pekade mannen på att han under en längre period tagit receptbelagda och narkotikaklassade mediciner som har fått utskrivna av sin läkare. Dessa droger hade alltid tidigare gett utslag i drogtester. Denna gång fanns det dock inga träffar på medicinerna, vilket fick mannen att dra slutsatsen att det var något fel på proverna.

Mannen skrev en erinran till tingsrätten i Umeå där han hävdade att hans blod förväxlats och att hans läkare tyckte det var märkligt att medicinerna inte syntes i testanalysen.

Tingsrätten valde dock att inte tro på mannen och dömdes därför villkorlig dom och 140 dagsböter. Man hävdade att hans påståenden om förväxling överhuvudtaget inte stöddes av den övriga utredningen.

Överklagade till Hovrätten

Mannen överklagade till Hovrätten för Övre Norrland och den här gången fick han rätt. Instansen hävdade att testbeskedet inte var tillförlitligt. Man pekar på att mannen redan under polisförhör påpekat att det är märkligt att medicinerna inte syntes i testresultatet. Hovrätten ansåg dessutom att det inte framkommit någon rimlig förklaring till detta. ”Denna oklarhet bör inte belasta den åtalade”, skriver rätten i sina domskäl.

Eftersom Hovrätten inte bedömde bevisningen som tillförlitlig så friade mannen från åtalet för ringa narkotikabrott och drograttfylleri. Mannens totala straff sänktes också till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
13 Feb 2017