Friades från narkotikabrott – saknade uppsåt

Här berättar vi om ett fall där en man dömts, och därefter friats, för narkotikabrott på grund av att det saknades uppsåt.

 

Vad innebär då uppsåt? Jo, det är när man företar en handling där man är medveten om handlingens följd. Uppsåt som begrepp uppstod redan under romarriket och är idag ett väletablerat juridiskt begrepp. Uppsåt gör att ett brott ses som allvarligare och har i allmänhet högre straffvärde än handlingar som skett på grund av oaktsamhet eller olyckshändelse.

Dömdes för ringa narkotikabrott i tingsrätten

I fallet som vi ska ta upp här så dömdes en man i 20-årsåldern för ringa narkotikabrott i Lycksele tingsrätt. Han stoppades av polis vid en rutinkontroll och testades positivt för THC (Tetrahydrocannabinol), som är den aktiva substansen i hasch.

Han berättade för polisen att han ett par tidigare hade varit på en fest där han fått en hemrullad cigarett av en person som såg ”skum” ut. Detta var enligt mannen det enda tillfället där han kan ha fått i sig cannabis. Han ska inte ha haft några speciella tankar om cigaretten i fråga, den luktade eller smakade inget speciellt mer än att den var ovanligt stark.

Mycket pekade på att cigaretten innehöll narkotika

Tingsrätten var skeptisk till mannens historia och tyckte att omständigheterna på festen på ett starkt sätt pekade på att cigaretten skulle kunna innehålla narkotika. Risken för att få i sig förbjudna substanser var enligt rätten stor och man ansåg att han hade visat likgiltighet genom att ändå röka cigaretten. Han dömdes därför för ringa narkotikabrott med en påföljd på 30 dagsböter om 230 kronor.

Domen överklagades och hovrätten såg lite annorlunda på mannens uppsåt. Man konstaterar att mannens egna uppgifter, som är den enda bevisningen, ska ligga till grund till rättens bedömning. Och till skillnad från tingsrätten så såg hovrätten inte att mannen kan anses ha haft anledning att räkna med att den cigarett han rökt ska ha innehållit narkotika. Eftersom mannen då anses ha saknat uppsåt så friades han från åtalet.

 

Juridisk hjälp om du är misstänkt för narkotikabrott
2 Jan 2018