HD avgör: Grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott?

Gränsdragningar mellan graderingar av olika brott kan ibland vara svårt. Ska en viss olaglig handling betraktas som ringa, normalt eller grovt? Ibland kan fall tas ända upp i Högsta Domstolen för att man ska rätsida på definitionerna. Här berättar vi om ett narkotikabrott som hamnat i högsta instansen efter olika domar i tingsrätt respektive Hovrätt.

Central roll i narkotikahandeln

Fallet handlar om en 32-åring som haft en central roll i handel med narkotika, bland annat kokain, i Stockholmsförorten Spånga. Stora delar av narkotikan har förvarats i och sålts från en korvkiosk i förorten. Enligt polisutredningen hanterade 32-åringen sammanlagt ett drygt kilo kokain och även en relativt stor mängd cannabis (700 gram). En del av denna narkotika har sålts vidare till andra knarkhandlare och omsatt stora summor på gatan, polisen har bland annat hittat sammanlagt 386 000 kronor som skulle användas i den vidare verksamheten. Dessutom hade den 32-årige mannen köpt in en stor mängd krypterade mobiltelefoner som också var avsedda att användas i dessa ljusskygga syften. Han hade köpt dessa svårspårade telefoner för sammanlagt 56 000 kronor.

Mannen åtalades för synnerligen grovt narkotikabrott och dömdes också till sju års fängelse i Solna tingsrätt. Domen överklagades och i hovrätten fick han ett väsentligt lägre straff, fem år och fyra månaders fängelse. Brottsrubriceringen minskades också till grovt istället för synnerligen grovt narkotikabrott.

Riksåklagaren klev in i bilden

Efter den andra domen så klev Riksåklagaren in i handlingen och tycker att det är viktigt att Högsta Domstolen prövar gränsdragningen mellan grovt och synnerligen grovt narkotikabrott. Dessutom efterlystes ett vägledande uttalande när det handlar om straffvärdebedömning och straffmätning när det handlar om narkotikabrott.

Riksåklagaren pekar särskilt på några faktorer i fallet som man anser bör påverka vilket straff 32-åringen bör få. Delvis att han varit en styrande person i knarkhanteringen och dels att det har handlat om en avancerad och stor form av organiserad brottslighet. RÅ anser att det är verksamhetens syfte som är viktigast och bör styra straffet. Att polisen avbröt verksamheten med sitt välplanerade tillslag ska inte inverka på bedömningen, enligt Riksåklagaren.

Fallet med 32-åringen som sålde knark med en grillkiosk som bas kommer nu att prövas i Högsta Domstolen och kan därmed bli en viktigt prejudicerande dom.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
3 Nov 2017