Knarkhundar på skolor i Blekinge

Kampen mot narkotikabrott tar sig nya uttryck hela tiden. Tidigare i år uppmärksammades en satsning i Blekinge, där narkotikahundar tilläts genomsöka alla länets högstadieskolor.

Det hela startade efter att det förekommit en hel del narkotikabruk bland eleverna på Österslättsskolan i Karlshamnm, berättar SVT Nyheter i Blekinge. Det handlar bland annat om hasch och olika designerdroger som idag är relativt lätta att få tag på via internet. Det ledde till att alla skolans elevers målsmän har fått skriva på ett så kallat ”skåpkontrakt” som ger polisen rätt att söka igenom skolans lokaler, inklusive elevernas skåp, med hjälp av specialdresserade knarkhundar. Hundarna, med sina starka luktorgan som vapen, är tränade att reagera på narkotika i olika former och kan upptäcka väldigt små mängder.

Drogliberalt bland eleverna

Skolans rektor Gurli Lindvall berättar att det finns en allt mer drogliberal inställning bland eleverna, som leder till narkotikabruk, och i förlängningen narkotikabrott. Skolans personal har redan utbildats i narkotikafrågor och Lindvall ser knarkhundarna som ett komplement till detta.

Frågan om narkotikahundar har diskuterats i Karlshamns kommun i flera år. Och från och med höstterminen 2016 har polisen fått tillträdde att undersöka kommunens två andra högstadieskolor också. De lokala politikerna som har hand om utbildningsfrågor ser hundarnas intåg i skolans lokaler som en förebyggande insats. Det ska helt enkelt vara omöjligt att förvara narkotika i de kommunala skollokalerna. Enligt ledande företrädare för kommunen har man inte fått några negativa kommentarer om hundarna.

Inte unikt i Sverige

Att låta hundar söka igenom skolor i jakt på narkotika är inte unikt i Sverige, men Karlshamn är först i Blekinge att genomföra åtgärden. Kontrollerna sker efter skoltid och tanken är att man ska kontrollera länets samtliga skolor på detta sätt inom kort. Kontrollerna ska genomföras vid ett antal i förhand planerade men hemliga tillfällen men kan också ske om en förälder eller någon i skolpersonalen slår larm om misstänkt innehav och andra narkotikabrott.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
11 Nov 2016