Körkort och vapentillstånd - vad händer om man döms?

Här reder vi ut begreppen om man blir av med körkort och vapentillstånd om man döms för narkotikabrott.

 

Frågan om man blir av med körkortet när man döms för narkotikabrott regleras i körkortslagen. I punk fem i kapitel tre föreskrivs att ett körkort ska dras in om innehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Denna bestämmelse gäller även när det handlar om narkotika.

Hur denna bestämmelse ska tolkas bestäms från fall till fall. Det är alltså svårt att bedöma vem som kommer att förlora körkortet på grund av narkotikabrott. Men Transportstyrelsen har vissa riktlinjer som gäller när det handlar om att inkalla körkort.

Fördel att inte ha ett beroende

Ett rättsfall som vi kan ta som exempel handlar om en person som dömts för narkotikabrott ett flertal gånger. Det framgick dock att personen inte hade något beroende eller att hans bruk hade utvecklats i någon avsevärd omfattning. Inget annat talade heller för att personen skulle vara opålitlig när det handlar om nykterheten, därför återkallades inte körkort. Att man inte är beroende är alltså en fördel om man vill behålla körkortet trots att man dömts för narkotikabrott. Döms man för första gången så har man också bättre chanser att få fortsätta köra bil. Brottets allvar har också stor betydelse i frågan om man ska bli av med körkortet. Räknas det som normalgraden, det vill säga att det handlar om mindre mängder, så är chansen stor att den dömde får behålla körkortet.

När man blir av med körkort på grund av brott så bestäms en spärrtid, under vilken inget nytt körkort får utfärdas. Den kan vara mellan en månad och tre år lång. I fall där det handlar om mindre allvarliga brott så är spärrtiden oftast en månad.

Vad händer med tillståndet att inneha vapen?

Denna fråga regleras främst i vapenlagen, där det framgår att polisen kan återkalla ett tillstånd om havaren visat sig olämplig att inneha vapen. Även här bedömer man från fall till fall.

Här är några av de omständigheter som polisen brukar ta i beaktande i dessa fall:

Varje år återkallas några tiotal vapentillstånd i Sverige, vissa på grund av brottslighet. Den första omständigheten är att innehavaren visat sig vara olämplig att bära skjutvapen. Mycket brett, men narkotikabrott är en av anledningarna som kan leda till ett indragande av vapentillståndet. Allvarliga narkotikabrott och missbruk av narkotika kan enligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd leda till att man blir av med tillståndet. Men det finns inga detaljerade riktlinjer, bara att vapentillståndet ska omprövas vid brottslighet av denna typ.

Rattfylla betyder inte alltid att tillståndet dras in

Det finns personer som åkt fast för brott som rattfylla och misshandel men ändå fått behålla vapentillståndet. Detta handlar främst om förstagångsförbrytare. Risken för återkallelse ökar stort om man är återfallsförbrytare. Narkotikabrott av ringa grad leder i de flesta fall inte till ett indraget vapentillstånd.

Källa: lawline

Erfarna advokater med klientens bästa i fokus
1 Jul 2018