Legalitetsprincipen | CBD-olja inte narkotikaklassat

En man i Västsverige friades trots att han hade spår av cannabis i blodet. Anledningen: oljan han hade konsumerat är inte olaglig.

 

Händelsen utspelades i en ort i västra Sverige år 2017. En man stoppades när han körde bil och polisen genomförde ett blodprov på honom. Provtagningen visade att han hade THC – den aktiva substansen från cannabis – i blodet.

Mannen åtalades i den lokala tingsrätten för ringa narkotikabrott och rattfylla. Mannen förklarade att halten av THC i blodet kunde förklaras med att han hade använt CBD-olja, en produkt som framställs av industrihampa. Han påpekade dessutom att industrihampa inte är narkotikaklassat och han av den anledningen inte kunde fällas för brott.

Tingsrätten dömde mannen för ringa narkotikabrott

Tingsrätten såg annorlunda på saken och hävdade att oljan skulle klassas som narkotika. Mannen fälldes därför. Tingsrätten ansåg att framställningen av oljan passade in under begreppet ”beredning av psykotropa ämnen”. Om man bereder sådana ämnen på ett visst sätt så ska de räknas som narkotika, hävdade tingsrättens domare.

Fallet överklagades och togs upp i hovrätten. Där bedömdes fallet helt annorlunda och mannen friades. Hovrätten höll visserligen med den tidigare instansen om att hampa är ett ämne som klassas som psykotropt. Men det finns i EU-förordningen undantag för hampa som framställs som på laglig väg. Hovrätten menar att undantaget visserligen bara gäller växten och inte olika blandningar den ingår i, vilket i och för sig skulle tala för att CBD-oljan skulle räknas som narkotika. Men när man framställer denna olja så finns det inget syfte att oljan ska få en hög koncentration av THC. I stället kan man säga att det är en ofrånkomlig biprodukt av framställning. När rättsläget är så oklart skulle en fällande dom strida mot den grundlagsstadgande legalitetsprincipen. Därför friades mannen i hovrätten.

Legalitetsprincipens ABC

Vad är då legalitetsprincipen? Här ska vi försöka förklara det på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

Principen innebär att all makt från det allmänna måste utövas under svensk lag. Det går alltså inte att döma en person för ett brott om det inte är tydligt för den enskilde att handlingen är brottslig. Alla straff som utdöms i svenska domstolar måste därför vara ordentligt förankrade i lagen. Utan denna princip finns en risk för maktmissbruk.

I just detta fall hade det krävts att oljan hade varit narkotikaklassad för att mannen skulle kunna dömas. Han friades därför helt av hovrätten, både för narkotikabrott och rattfylla.

Kompetent stöd i rättssalen
10 Aug 2018