Man friades efter att ha smugglat stort narkotikaparti

En man friades från narkotikabrott trots att han smugglat in stora mängder narkotika i landet. Det fanns helt enkelt inga bevis för att han skulle ha känt till narkotikan.

 

En 27-årig man anlände till Malmö under sommaren 2016. Han kom från Holland via Danmark med en last rödlök i en lastbil som han lånat. Vid gränsen så fattade dock tullinspektörerna misstankar och undersökte lastutrymmet. Ett dolt utrymme under lasten hittades och där fann tullen en större mängd narkotika. Sammantaget hittade man närmare 50 kilo cannabis i lastbilen och en liknande mängd cannabisharts. Dessutom fanns där 13 kilo kokain, 28 kilo amfetamin och ett stort antal MDMA-tabletter.

Kände inte till narkotikagömman

Mannen uppgav att han inte kände till lönnutrymmet och dess innehåll och att han aldrig upplevt något konstigt med de tidigare transporter han gjort på uppdrag av företaget som gett honom denna körning.

Mannen åtalades vid tingsrätten. Där pekade man på knarkets höga värde – det bör i grossistledet ha varit värt minst 13 miljoner kronor. Dessutom påpekade man att han verkade ha en vänskaplig relation med transportplaneraren som hade gett honom uppdraget att köra partiet med rödlök.

Tyckte att han borde ha varit införstådd

Därför ansåg tingsrätten att mannen bör ha varit införstådd med att det handlade om smuggling och att han skulle föra in en större mängd narkotika i landet. Detta trots att inget tydde på att han själv skulle behöva hantera narkotikan. Smugglingen betecknades dessutom som synnerligen grov eftersom det handlade om så stora mängder. Han dömdes till åtta års fängelse och utvisning från Sverige.

Domen överklagades till hovrätten och där friades mannen helt. Anledningen till friandet var att hovrätten inte ansåg att det fanns någon konkret bevisning för att mannen ska ha känt till att transporterade in narkotikan över gränsen.

Högt värde på gatan

Hovrätten skrev att det visserligen är ett vanligt antagande att det höga värdet på den svarta marknaden gör att transportören vet vad det handlar om. Bakgrunden till detta antagande är att det inte är troligt att partiets ägare inte skulle lämna narkotikan utan kontroll. Men det finns ina bevis för denna tes, och dessutom kan det vara en fördel att transportören inte känner till narkotikan eftersom han då kan agera avslappnat och mindre misstänkt i gränskontrollen.

Hovrätten betonar också att det är svårt att använda antaganden om hur människor beter sig i olika situationer som bevis.

”De av åklagaren redovisade omständigheterna var för sig har knappast något värde alls eller ett mycket begränsat värde som bevis för att den tilltalade insett att det fanns narkotika i lastbilen eller insett risken för detta”, skriver hovrätten och konstaterar att det inte kan anses vara bortom rimligt tvivel att mannen kände till narkotikan.

Mannen friades därför helt av hovrätten.

Advokater som har erfarenhet av fall som handlar om narkotikabrott
8 May 2018