Man rökte THC av misstag – frias i hovrätten

En man som stoppades av polisen med TCH, den aktiva substansen i cannabis, i blodet, fälldes för narkotikabrott, men friades i hovrätten eftersom han saknade uppsåt.

Uppsåt är i grunden samma sak som avsikt. Inom straffrätt krävs i allmänhet uppsåt för att en handling ska vara straffbar. Uppsåt är alltså detsamma som att en gärningsperson inser att det han eller hon utför är en brottslig handling, men att denna insikt inte hindrar personer från att genomföra brottet. I det här specifika fallet spela bristen på uppsåt en avgörande roll för den slutgiltiga domen.

Stoppades vid rutinkontroll

En man i 20-årsåldern stoppades av polis vid en rutinkontroll, där han testades positivt för THC (tetrahydrocannabinol), den aktiva substansen i hasch och marijuana. I tingsrätten berättade mannen att han några dagar tidigare hade varit på en fest där han hade blivit erbjuden en hemrullad cigarett av en av gästerna, en för honom okänd person som ”såg ganska skum ut”. Detta var det enda tillfälle där mannen kunde tänka sig att han fått i sig cannabis. Han berättade också att han inte tyckte att cigaretten smakade eller luktade på något annorlunda sätt som kunde ha väckt misstankar. Det enda han noterade var att cigaretten i fråga var ”ovanligt stark”.

Tingsrätten ansåg att omständigheterna på festen innebar att mannen måste ha insett att det fanns en stor risk att cigaretten skulle innehålla någon form av illegal substans. Genom att röka cigaretten hade han alltså visat likgiltighet inför risken och därför agerat med uppsåt. Han dömdes därför för ringa narkotikabrott. Straffet fastslogs till 30 dagsböter á 230 kronor.

Överklagades till hovrätten

Domen överklagades dock och hovrätten såg annorlunda på fallet. Mannens egna uppgifter var den enda bevisningen i målet, och man ansåg att det var de som skulle ligga till grund för domen. Till skillnad från tingsrätten så ansåg man att mannen inte kan ha haft anledningen att räkna med att den cigarett han rökt innehöll THC eller någon annan form av narkotika. Eftersom mannen då saknade uppsåt till gärningen så friades han från åtalet.

Advokater med stor erfarenhet av narkotikabrott
22 Jun 2018