Många knarklangare gripna i Malmö

Förra året greps fler narkotikalangare än någonsin i Malmö, enligt statistik från Brå. Förra året utfärdade polisen hela 4000 anmälningar om narkotikabrott – något man delvis kan tacka den annars ofta hårt kritiserade omorganisationen för.

På tio år har antalet anmälda narkotikabrott ökat i Malmö från 2511 till förra årets över 4000.

Dubblerat antal narkotikabrott

I siffrorna från Brå kan man också se att antalet anmälda fall av innehav av cannabis och tabletter av olika slag har dubblerats under de senaste tio åren. Även langningen har ökat kraftigt under senare år. 2005 anmäldes 175 fall, 2015 hade det ökat till 490 fall. Narkotikalangningen är inte koncentrerad till någon speciell del av Malmö, utan försiggår i många olika områden. Enligt Erik Jansåker, chef för Malmös södra polisområde, är den öppna droghanteringen inget nytt fenomen, han tror att det ökade antalet anmälningar beror på de insatser som gjorts mot narkotikabrotten. Det handlar helt enkelt om ett metodiskt arbete som ska försvåra för den organiserade brottsligheten.

Ingen anledning till oro

Trots det ökade antalet anmälningar om narkotikabrott tycker inte Jansåket att en vanlig Malmöbo behöver känna sig orolig.

- Är man inte i den kriminella branschen så är sannolikheten väldigt liten att man ska bli drabbad, säger han till SVT.  Jansåker tror även att polisens nya organisation, som kritiserats hårt inte minst internt hos polisen, faktiskt har haft en positiv effekt i detta fall.

- Vi har grupper både i norr och söder i Skåne som har som huvuduppdrag att jobba mot den här verksamheten. Den förändring vi har gjort har visat sig vara lyckosam i många delar, säger Jansåker, som dock inte vill gå in i detalj hur arbetet går till.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
4 Oct 2016