Misstanke om ringa narkotikabrott | Blodprov | Urinprov

Polisen har rätt att avkräva personer blod- eller urinprov om det finns misstanke om narkotikabrott. Här berättar vi mer om detta.

Sedan 1993 har polisen denna möjlighet, alltså att ta ett blod- eller urinprov när man misstänker att en person har brukat narkotika. Myndigheten som ansvarar för analysen av dessa prov är Rättsmedicinalverket.

Antalet prov har ökat genom åren

Antalet prov har ökat med tiden och närmare fyrdubblats under de senaste 20 åren. 2016 avkrävdes ungefär 40 000 personer ett prov i samband med att de var misstänkta för ringa narkotikabrott. Men det har samtidigt visat sig att pricksäkerheten har minskat: antalet provsvar har minskat från i närheten av 90 procent till dagens nivå mellan 75 och 80 procent. En av förklaringarna till varför antalet positiva prov minskar är att det har kommit så många nya droger som inte ger utslag i Rättsmedicinalverkets analyser. Men en rimligare förklaring är att det är mycket svårt att avgöra om någon kan vara påverkad av narkotika.

En analys som genomförts visar att det finns stora regionala variationer i antalet prov som tas på befolkningen. Dessutom visade denna studie att variationen inte motsvarade de skillnader som finns i den faktiska narkotikakonsumtionen.

Upptäcktsgraden för ringa narkotikabrott varierar

Skillnaderna mellan hur många prov som tas i olika län innebär att risken för upptäckt varierar stort för personer som utfört ringa narkotikabrott. I Södermanland, där proven är vanligast, tas 3,5 gånger så många prov som i Dalarna, där proven genomförs i lägre grad.

Analysen visar att det är anmärkningsvärt få kvinnor som avkrävs dessa prov. Antalet kvinnor bland personer som avkrävs prov varierar mellan 15 och 17 procent. Detta samtidigt som andra siffror visar att den kvinnliga delen av narkotikaanvändare ligger på omkring 30 procent. Analysen hade inga svar på varför så få kvinnor som avkrävs på tester i samband med ringa narkotikabrott.

Medelåldern på misstänkta har minskat

Medelåldern bland de misstänkta som avkrävs på prov har sjunkit under den undersökta perioden, från 28 år till 23 år i medianåldern. Andelen personer i åldern 30-44 har minskat under hela perioden, medan antalet prover som utförts på yngre personer har ökat.

Dessutom varierar antalet prov som visar sig vara positiva mellan olika åldrar. Ju yngre de misstänkta personerna är, desto oftare visar sig proven vara negativa. Bland unga flickor är andelen positiva prov som allra minst.

Misstänkt för narkotikabrott? Vi hjälper dig
17 Sep 2018