Mycket knark under sommarens festivaler

Polisens statistik visar att antalet narkotikatillslag och anmälda narkotikabrott under festivaler har ökat lavinartat de senaste åren. Problemen går dessutom längre och längre ner i åldrarna. Som exempel kan vi nämna Emmabodafestivalen där polisen vittnar om en ökning av anmälda narkotikabrott som ligger på över 500% om man ser till utvecklingen från år 2010 till 2016. För 2017 rapporterar man om 384 misstänkta fall men i skrivande stund finns inga slutgiltiga siffror.

Polisen vittnar från årets tillställning om att man har sett mycket fylleri, öppet bruk av narkotika och att man hittat narkotika av i princip alla typer utom heroin, något man oroas av då åldersgränsen för just Emmabodafestivalen ligger på 16 år. En liknande utveckling går att hitta på ett flertal andra festivaler landet över.

Ändrade inställningar till narkotikamissbruk

Hur det kommer sig att festivalbesökare exempelvis på många platser röker cannabis eller tar andra droger helt öppet kan man bara spekulera om. En teori skulle kunna vara att toleransen för bruk av “lättare droger” (sett ur brukarperspektiv, ej utifrån svensk lagstiftning) har blivit högre. Många unga är väl beresta och i andra länder råder en annan inställning än i Sverige.

Besöker du exempelvis länder i södra Europa såsom Portugal eller Spanien är det vanligt att se människor som öppet röker cannabis på gatan. En teori skulle alltså kunna vara att det som unga sett vid resor utomlands ses som normalt och att man därmed tar med sig ett liknande beteende hem.

Polisen beskriver även att narkotikabruk är något som mer öppet diskuteras på sociala medier idag och att många verkar besöka festivalerna just för att konsumera knark.

Det krävs dock att ordentlig forskning görs på området för att man ska kunna ge tydliga svar på varför utvecklingen går åt detta håll.

Ökning av brott även på andra områden

Polisen ser även en ökning av andra typer av brott än just narkotikarelaterade sådana på festivaler. Problematiken med sexualbrott har blivit så stor att vissa arrangemang har ställts in och även misshandel, stölder och rån har ökat kraftigt. Här kan man fråga sig om det finns ett samband då dessa typer av brott ofta begås av personer som konsumerar alkohol och droger.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
13 Sep 2017