Narkotikabrott | HD mildrade dom för heroininnehav

Här berättar vi om ett rättsfall där en man greps med heroin avsett för vidareförsäljning på sig. Han dömdes till skyddstillsyn av HD trots att grundprincipen är att heroinlangare ska dömas till fängelse.

 

Mannen dömdes i Stockholms tingsrätt under 2017 till två månaders fängelse för narkotikabrott och våldsamt motstånd. Han hade ertappats av polis i centrala Stockholm med 0,34 gram heroin på sig. Han kämpade dessutom emot när polisen försökte kroppsbesiktiga honom. Men på polisstationen lyckades poliserna få fram heroinet från den bråkige mannen, i form av tre förpackningar, så kallade Gambiabollar. Han hade försökt gömma narkotikan i sin mun.

Avsett för vidareförsäljning

Gambiabollar är oftast avsedda för förvaring innan drogen ska säljas vidare, något som tingsrätten tog fasta på och dömde mannen övertygade om heroinet var avsett att överlåtas på svarta marknaden. Mannen hade visserligen bedömts som lämplig för samhällstjänst, men man såg inget skäl att frångå huvudregeln om fängelsestraff.

Domen överklagades till hovrätten, som gick på tingsrättens linje. Men med förbehållet att det trots allt inte var otänkbart att heroin var avsett för eget bruk. Men mannen hade dock påstått att han bara provat heroin två gånger. Därför såg man det om otänkbart att mannen skulle använda en så stor mängd heroin för eget bruk.

Överklagades till Högsta Domstolen

Domen överklagades igen – till högsta domstolen. Där lindrades domen till skyddstillsyn. HD angav några skäl till detta: han är tidigare ostraffad, har arbete och ett ordnat liv. Av dessa skäl antog HD att en skyddstillsyn kan bidra till att mannen avhåller sig från fortsatt brottslighet. Mannen hade dessutom samtyckt till samhällstjänst.

Så här skrev HD i domen:

"När narkotika innehas i överlåtelsesyfte är presumtionen för fängelse klart starkare än vid innehav för eget bruk. Bara i sällsynta undantagsfall är då villkorlig dom, även om den förenas med samhällstjänst, en tillräckligt ingripande påföljd. Skyddstillsyn kan däremot vid låga straffvärden komma i fråga också i sådana fall."

Trots att det finns en stark så kallad presumtion för fängelsestraff i den här typen av fall så dömdes mannen till skyddstillsyn och 60 timmars samhällstjänst.

Ett av justitieråden var skiljaktigt och tyckte att HD skulle ha följt de tidigare instansernas linje och döma mannen till fängelse. 

Misstänkt för ett narkotikabrott? Våra försvarsadvokater kan hjälpa dig i rätten
9 Jan 2018