Narkotikabrott | Hovrätten trodde inte på förväxling

Här berättar vi om en man som dömdes för narkotikabrott efter överklagan. Rätten ansåg det föga troligt att mannen vid två tillfällen skulle ha förväxlat sina drinkglas.

 

Mannen, som är några år under 30 år gammal, var förra året ute på en nattklubb i mellersta Sverige. Mannens sällskap beställde in flera flaskor sprit till bordet. 28-åringen tog för sig av ”starkvarorna” och blev under festkvällen så berusad att han efter ett tag kollapsade på toaletten. Krogpersonal tillkallade polis, som drogtestade mannen. Han hade då spår av amfetamin i blodet.

Mannen nekade dock till narkotikabrott. Han påstod att hans drinkglas någon gång under aftonen måste ha förväxlats med någon annans glas. Han säger dessutom att han inte kände de tre andra personerna som satt vid hans bord särskilt väl.

Ingen bevisning 

I tingsrätten konstaterade man att det inte fanns någon som helst bevisning, om man bortser från provsvaret som styrker narkotikabrott. Det fanns heller inget som motbevisade att han skulle ha fått i sig amfetaminet av misstag, som han själv påstod. Men detta i åtanke så friades mannen av tingsrätten. Två av nämndemännen hade dock en annan syn på saken och var skiljaktiga. De pekade på en tidigare dom där mannen hade friad. Vid detta tidigare tillfälle hade mannen haft kokain i blodet och använt samma förklaring till hur han hade fått i sig narkotikan.

De skiljaktiga nämndemännen skrev att det framstod som osannolikt att ett liknande händelseförlopp skulle inträffa två gånger, det vill säga att mannen fått i sig knarket av misstag. Därför ansåg nämndemännen att mannens utsaga kunde lämnas utan avseende. Därför borde mannen alltså dömas för ringa narkotikabrott, ansåg man.

Domen överklagades till hovrätten, som instämde med de båda nämndemännen och pekade på den tidigare friande domen.

Samma förklaring två gånger – ej trovärdigt

Man ansåg att han hade använt samma förklaring två gånger och att detta på ett starkt negativt sätt påverkade mannens trovärdighet. Hovrätten ansåg att det praktiskt taget var uteslutet att han under en så kort tidsperiod skulle ha utsatts av denna sorts glasförväxling eller att han skulle ha fått i sig narkotikan ovetande på något annat sätt. Man ansåg det troligt att mannen tagit amfetaminet på eget bevåg. Den tidigare friande domen revs därför upp och mannen dömdes därför för ringa narkotikabrott. Straffet blev dagsböter.

Kompetent juridiskt stöd
16 Mar 2018