Innehav och bruk räknas som ett brott

Vad händer om man är narkotikapåverkad och grips av polisen med narkotika i fickan? Döms man då för både innehav och bruk? Här får ni svaret.

 

Det aktuella fallet handlar om en man som greps i en ort i Skåne med en liten mängd cannabis i fickan. Dessutom var han påverkad av samma drog när han greps. Mannen erkände åtalades för två fall av narkotikabrott. Han dömdes dock bara för ett av brotten i tingsrätten, till 40 dagsböter. Tingsrätten ansåg att innehavet och bruket skulle ses som ett brott. Domen överklagades till hovrätten, som dock fastslog tingsrättens dom. Man ansåg att narkotikan som mannen redan hade i sig var samma som innehavet och därför såg man det som en enda handling.

Riksåklagaren överklagade till HD

Riksåklagaren höll inte med och överklagade fallet till HD. Han ville att den skånske mannen skulle dömas för två separata brott och att straffet skulle bli skärpt. Överklagandet motiverades med att det handlar om två helt olika förfaringssätt.

RÅ ansåg att innehavet och bruket ät väsensskilt och att bruket inte handlar om samma narkotika som innehavet. Han påpekar också att innehavet alltid går att hänföra till en viss mängd narkotika, vilket inte går att bestämma vid bruk. Dessutom är tidpunkten för bruket svår att slå fast, till skillnad från innehavet.

Två separata brott

Högsta Domstolen slog fast att mannen som gjort sig skyldig till två separata brott enbart skulle dömas för innehavet. Denna bedömning stöds enligt HD av förarbeten samt med det sakliga och tidsbestämda sambandet. Dessutom anser man att bruket inte påverkar det totala straffvärdet på ett nämnvärt sätt.

I målet saknades uppgifter om hur mycket cannabis mannen hade tagit och straffvärdet bör därför bestämmas bara med utgångspunkt i innehavets mängd. Därför fastställde HD hovrättens dom på 40 dagsböter.

Kompetent juridiskt stöd
29 Apr 2018