Narkotikabrott | Internationella lagar | FN-konventionen

Här berättar vi om olika typer av droger – och vilka lagar de omfattas av.

 

I Sverige är alla typer av narkotika förbjudna att köpa, sälja, förpacka, transportera och använda. Hantering av narkotika är förbjudet i nästan alla situationer, de enda undantagen är inom vård och forskning.

Den svenska lagen som reglerar detta kallas narkotikabrottslagen. Där varierar straffen, från böter till fängelse i sex månader för ringa narkotikabrott till långa fängelsestraff för grova brott.

FN har gemensamt regelverk gällande narkotika

Det finns ett gemensamt ramverk för lagstiftningen när det handlar om narkotikabrott i ett flertal olika länder. Det är FN:s tre narkotikakonventioner som gör att många nationer har samma eller liknande lagar när det handlar om narkotika. Men det finns också stora skillnader på straffen i olika länder, samt länder som inte alls förbjuder narkotikaanvändning.

FN:s första konvention gällande narkotika är den allmänna narkotikakonventionen. Den begränsar användningen av narkotiska preparat till vetenskapliga och medicinska ändamål. Man får alltså forska på vissa narkotiska preparat, samt använda de i medicinska syften. Läkare får alltså i vissa fall skriva ut droger till behövande patienter.

Ratificerats av 148 stater

Konventionen, som har ratificerats av 148 stater, slår fast at det är förbjudet att köpa och sälja eller narkotika som njutningsmedel eller för att användas i religiösa riter. Men det är ändå upp till alla enskilda länder att bestämma vilka lagar som gäller när det handlar om narkotika. Den allmänna narkotikakonventionen reglerar dock endast traditionella narkotikasorter. Dessa är som följer:

Opiater (opium i rå form, morfin, heroin, ketobemidon och ett flertal andra).

Cannabis (hasch och marijuana).

Koka (kokablad och kokain).

Nyare droger regleras i psykotropkonventionen

Den andra FN-konventionen som behandlar narkotika kallas psykotropkonventionen. I den finns allmänna bestämmelser kring nyare former av droger. I denna grupp ingår LSD, psilocybin, meskalin, amfetamin, barbiturater, metakvalon och ett stort antal olika sömnmedel. Dessutom regleras den aktiva substansen i cannabis (THC) i denna konvention. Anledningen till detta är att den identifierades sent (1965) och därför betraktas som en ny form av narkotika. Psykotropkonventionen är ratificerad av 131 av FN:s stater.

FN reglerar narkotikabrottslighet

Narkotikabrottskonventionen består av ett internationellt samarbete mot brottslighet som har med narkotika att göra. Konventionen möjliggör exempelvis att stater kan lämna ut misstänkta personer för narkotikabrott till andra länder. Dessutom ger den möjlighet att förstöra narkotika och teknisk utrustning som använts vid narkotikabrott. Man får dessutom omhänderta ekonomiska vinster och egendom som härstammar från narkotikabrott tack vare denna konvention.

FN:s arbete med narkotika samordnas av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Narkotikabrottskonventionen är ratificerad av 101 stater. Sverige har ratificerat samtliga tre narkotikakonventioner.

Nätdroger omfattas av speciell lag

Den allra nyaste typen av droger, så kallade nätdroger eller nya psykoaktiva substanser, finns det en speciell lag. Den kallas förstörandelagen. Den innebär att polisen och tullen har rätt att beslagta preparat som håller på att utredas. Dessa utredningar görs i Sverige av Läkemedelsverket eller Folkhälsomyndigheten. När en substans utreds fastslår man om den ska narkotikaklassas.

Misstänkt för narkotikabrott? Kontakta oss
24 Jan 2018