Narkotikabrott - nya droger allt vanligare

Narkotikabrott är på en konstant hög nivå, men vilka droger det är som är hetast på den svarta marknaden varierar. Amfetamin, cannabis och kokain är alltid vanliga droger, men det dyker hela tiden upp nya varianter.

En typ av narkotika som har dykt upp senare är så olika fentanylpreparat. Fentanyl blir allt vanligare i Sverige och beskrivs av experter som en slags rysk roulette.

Ökat kraftigt i tillgänglighet

På den svenska drogmarknaden, drivkraften för alla narkotikabrott, har olika typer av fentanyl ökat i tillgänglighet starkt de senaste åren. Fentanyl är en syntetisk opiod som i grunden används som ett läkemedel för smärtlindring. Men använt på fel sätt kan det vara en ytterst farlig drog, och enligt polisen är det en sak som utmärker just fentanyl: den narkotikarelaterade dödligheten som orsakats av just denna narkotikatyp handlar i stor utsträckningen om unga personer som överdoserat.

Enligt experter på polisens nationella operativa avdelning så är bruk av fentanylpreparat att jämföra med att spela rysk roulett. Det handlar i de flesta fall om mycket starka och potenta droger. Eftersom det är en modern drog som ständigt justeras och ändras så är det dessutom svårt att förutspå följderna av en viss dosering.

Cannabis alltjämt vanligast

Enligt polisens och tullens statistik gällande droger är fortfarande cannabis den vanligast förekommande drogen i samband med narkotikabrott, medan den uppmärksammade så kallade nätdrogen Spice har minskat under den senaste tiden. En tydlig trend är att den inhemska odlingen av cannabis (marijuana och hasch) är på stark uppgång. Men i dessa fall handlar det inte om några grova organiserade brottsorganisationer, utan nästan uteslutande om hemmaodling för eget bruk.

Narkotikabrotten ökar även på internet, där en stor del av marknaden finns sedan många år. Problemen för polisen är stora när det handlar om droghandel på nätet, bland annat användande av kryptovalutor, anonymiserad trafik och dolda marknader på det så kallade Darknet, det ”osynliga” nätet. Personer som köper och säljer narkotika på internet är i hög utsträckning okända för polisen. Detta är dessutom extra vanligt när det handlar om kvinnliga köpare.

Stor tillgång till narkotikaklassade läkemedel

Den näst vanligaste gruppen av missbrukssubstanser som beslagtas är narkotikaklassade läkemedel. Den trenden är dessutom ständigt ökande, tillgängligheten är fortsatt stor. En annan narkotikatyp där antalet tillslag har ökat är psykoaktiva substanser. Dessa substanser säljs i hög utsträckning på nätet och har i de flesta fall inte klassats narkotika eller som hälsofarliga. Innehav av dessa preparat räknas alltså inte som narkotikabrott.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
29 Mar 2017