Resning | Felaktig dom

Här berättar vi om ett fall där en man först dömdes för narkotikabrott men sedan friades på grund av misstag från åklagaren.

 

En man i 20-årsåldern åtalades under 2014 för ringa narkotikabrott. Han dömdes för att olovligen ha använt cannabis under sommaren 2013.

I tingsrätten konstaterades att mannen hade haft narkotika i kroppen, det visade analysbeskedet. Han hade dessutom ingen förklaring till hur narkotikan hade hamnat i blodet. Dessutom ansåg rätten att det inte hade framkommit något som kunde förklara hur han skulle ha kunnat få i sig narkotikan på något annat sätt än på rent frivillig väg. Av den anledningen så fälldes alltså mannen för narkotikabrott. Han dömdes dessutom för ett annat brott, nämligen olovlig körning.

Åklagaren begärde resning

Åklagaren begärde senare resning till mannens fördel. Enligt resningsansökan skulle åtalet avseende narkotikabrott ogillas och antalet dagsböter sättas ned. Anledningen till detta var ett par fel i stämningsansökan. Datumet när brottet ska ha begåtts var felaktigt. Brottet ska i själva verket ha begåtts i oktober 2013. Detta datum hade därför stått som grund till domen.

Fallet togs upp i hovrätten. Där fann man att resningen skulle beviljas. Mannen hade på ett felaktigt sätt dömts för narkotikabrott på det första datumet, precis som åklagaren hävdat. Han friades även för den olovliga körningen, eftersom mannen hade dömts till gemensam påföljd. Även detta brott hade alltså satts upp på det första, felaktiga datumet.

Åtalet ogillades av hovrätten

Hovrätten ändrade av dessa anledningar domen. Åtalet för narkotikabrott ogillades och dagsböterna för olovlig körning sänktes.

Vad innebär resning? Jo, att man har möjlighet att ändra en dom som vunnit laga kraft för att det har begåtts misstag. Om man tycker att man blivit dömd på ett felaktigt vis och tiden för överklagande har gått ut så kan det i ett sådant fall vara en bra idé att prata igenom en eventuell resning med sitt ombud.

Kompetent juridisk hjälp i domstolen
18 Apr 2018