Narkotikabrott | Så ser straffskalorna ut

En vanlig fråga som vi får runt narkotikabrott är vilka straff man riskerar att få. Så här repeterar vi hur straffskalorna ser ut för de olika graderna av narkotikabrott.

 

Narkotikastrafflagen har fyra olika straffskalor för narkotikabrott, som följer:

Ringa narkotikabrott – böter eller fängelse i upp till 6 månader.

Narkotikabrott av normalgraden – fängelse i lägst 14 dagar, högst tre år.

Grovt narkotikabrott – fängelse i lägst två år, högst sju år.

Synnerligen grovt narkotikabrott – lägsta fängelsestraffet för detta är sex års fängelse, högsta tio år.

Hur bestämmer man vilken straffskala som är aktuell och hur straffet bestäms? Det är flera faktorer som spelar in:

Hanteringen. Handlar det om innehav eller överlåtelse? Vilken roll har den brottsmisstänkte haft i hanteringen?

Typen av narkotika. Handlar det exempelvis om cannabis, heroin eller någon modern syntetisk drog?

Mängden. Hur mycket narkotika har hanterats i det aktuella fallet?

Olika handlingar anses olika allvarliga

Vissa hanteringar av narkotika anses både enligt lag och praxis vara allvarligare än andra. En handling som anses allvarlig är att föra ut knarket på marknaden. Överlåtelse anses i linje med detta alltså som allvarligare än eget bruk. Vilken målgrupp man riktar in sig på är också väsentligt innan straffet ska bestämmas. Säljer man narkotika till ungdomar så är straffet generellt sett högre.

Handlar det om narkotikahantering i större mängd så är det också av stor betydelse vilken roll man har haft i hanteringen eller i organisationen. Har man haft en ledande roll i den olagliga hanteringen så är det försvårande.

Narkotikans farlighetsgrad

Hur farlig narkotikan är ges också betydelse för straffskalan. Vilka droger är mer beroendeframkallande, innebär hög risk för överdoser eller svåra biverkningar? Handel med heroin leder exempelvis till högre straff än lugnande tabletter som är narkotikaklassade.

För grövre narkotikabrott blir straffet fängelse. En mer ingripande skyddstillsyn kan dock bli aktuell i vissa fall där gränsen för grovt brott har nåtts med liten marginal. Avgörande för att ett narkotikabrott ska anses som grovt är om det har varit ett led i en större verksamhet. Mängden narkotika och graden av hänsynslöshet är också viktiga skäl som gör att ett brott anses som brott.

Synnerligen grovt brott en ny straffgradering

Synnerligen grovt narkotikabrott är en straffgrad som infördes 2016. Typexemplet för dessa brott är organiserad brottslighet, som kommersiell hantering av väldigt stora mängder farlig narkotika.

Andra typer av agerande som klassas som synnerligen grova är när man ger bort narkotika i större mängder till ungdomar för att skapa beroende och därmed en ny kundkrets. Försäljning via internet, med enkel tillgång för ungdomar, kan också räknas som ett synnerligen grovt narkotikabrott.

Kompetent stöd under förundersökning och rättegång
4 Apr 2018