Narkotikabrott | Saknade uppsåt - friad i hovrätten

Här berättar vi om ett fall där en man dömdes i tingsrätten för narkotikabrott för att sedan frias i Hovrätten. Anledningen var av det annorlunda slaget, kopplat till lånade kläder. 

Den 20-årige mannen stoppades i februari 2017 i en trafikkontroll. Polisen visiterade honom och det visade sig att det fanns en liten mängd cannabis i byxfickan. Han påstod då att han hade lånat jeansen han hade på sig av sin bror. Han hade därför inte känt till att det fanns narkotika i en av byxfickorna.

Polis misstrodde mannen

I tingsrätten åberopade åklagaren ett specifikt vittnesmål från polisen som hade stoppat mannen i trafikkontrollen.

Den nyss nämnda polisen hade arbetat i den aktuella staden under en lång tid och var därför bekant med 20-åringens bror sedan tidigare. Polisen berättade i rätten att mannen vid gripandet hade haft på sig ett par välsittande jeans och han dessutom varit ungefär fyra klädstorlekar större än sin bror. Polisen menade sålunda att 20-åringen inte borde ha kunnat få på sig jeansen om han hade lånat dem av brodern. Polisen berättade även att brodern hade haft ungefär liknande kroppsstorlek under alla de åtta år som han hade arbetat som polis på orten i fråga.

Tingsrätten ansåg att polisens vittnesmål räckte för att motbevisa mannen påstående om att han inte kände till att det fanns cannabis i fickan. Man slog alltså fast att mannen hade haft uppsåt till innehavet och han dömdes för ringa narkotikabrott till böter.

Domen överklagades

20-åringen överklagade domen till hovrätten. Där åberopade han bilder på honom och brodern som härstammade några år tillbaka i tiden. Under denna tid ska det inte ha varit så stor skillnad på de båda brödernas storlek och det var under denna period som 20-åringens bror hade köpt de omdiskuterade jeansen.

Hovrätten visade upp en betydligt mer tveksam inställning till polisens vittnesmål. Bland annat pekade man på att polisen inte hade redovisat hur ofta han hade träffat brodern eller vad han menade när han sade ”ungefär samma kroppsstorlek”. Hovrätten tyckte att den kvinnliga polisens vittnesmål inte var tillräckligt detaljerat och tydligt för att man skulle kunna utesluta att mannens förklaring var korrekt och sanningsenlig. Därför ansåg man att det inte gick att bevisa att mannen hade haft uppsåt och han friades därför från domen om ringa narkotikabrott.

Han friades alltså för att uppsåt saknades, han visste helt enkel inte att det fanns narkotika i jeansen när han lånade dem av sin bror. 

Källa: Allt om juridik.

Kompetent stöd vid rättegången
12 Feb 2018