Tog cannabis i nödsituation – friades

Här berättar vi om ett rättsfall, där en person begått en handling som i normala fall skulle klassas som narkotikabrott, men som ändå friades.

 

Det är inte alltid att betrakta som narkotikabrott att använda illegala substanser. Visserligen är det så i de flesta fall, men det finns faktiskt undantag. Detta fall handlar om en 26-årig man som hade odlat cannabis för eget medicinskt bruk. Gärningarna i sig är alltså i grunden straffbara med fängelse som ett tänkbart straff.

Led av smärtsam skolios

I tingsrätten beskrev dock mannen att han lider av svår skolios med en mycket plågsam nervsmärta som följd. Han testade ett otal mediciner utan resultat.

Men efter att han läst på noga så hittade han information om cannabis och dess lindrande verkan och bestämde sig därför att testa drogen. Han beställde därför cannabisfrön som är framtagna för just smärtlindring som inte gav den ruseffekt som cannabisprodukter vanligen ger. Syftet med hans cannabisintag var alltså rent medicinskt, att lindra smärtan. Men det är ändå olagligt att odla cannabis, så mannen åtalades.

Åtalades i tingsrätten

Fallet togs upp i tingsrätten och där fann man ingen anledning att misstro mannens berättelse. Enligt rätten utgjorde den odlade cannabisen mannens enda chans att leva ett drägligt liv. Därför ansåg man att mannen hade varit i en nödsituation och hans innehav och bruk av drogen kunde därför inte betecknas som narkotikabrott.

Dock var rättens ordförande samt en av nämndemännen skiljaktiga och hade velat fälla mannen. De höll visserligen med om att mannen hade varit i en svår situation, men att han ändå borde ha vänt sig till sjukvård. Rätten ansåg alltså inte att mannen hade befunnit sig i någon nödsituation. Nödsituationer är en av de faktorer som kan göra att en annars brottslig handling ses som tillåten. Rättfärdigande respektive ursäktande omständigheter brukar man tala om i dessa sammanhang. Samtycke är en sådan omständighet. Det går alltså att samtycka till vissa brottsliga handlingar, som exempelvis ringa misshandel, som i sådana fall inte räknas som brottslig.

"Social adekvans" ett annat väsentligt begrepp

”Social adekvans” är en annan sådan omständighet. Det kan handla om en boxningsmatch där utövarna misshandlar varandra på ett sätt som vore omöjligt ute i det vanliga samhället. Det är helt enkelt situationen som gör att våldet tillåts.

Nödvärns – och nödsituationer är andra omständigheter som kan göra att brottsliga handlingar inte bestraffas. Nödvärn är ofta omtalad, men är egentligen en variant av nöd. I en nödvärnssituation ska offret vara utsatt för ett våldsamt angrepp eller vara hotad av ett nära förestående angrepp. Ett exempel är om en man rusar mot en med en kniv, då har man rätt att ta till våld mot angriparen som skydd.

Inte bara våld som ger upphov till nödsituationer

Men nödsituationer kan handla om andra situationer än våldsamma angrepp också. Det kan exempelvis vara tillåtet att krossa en bilruta om man ser ett barn eller en hund inlåst i en het bil, något som i vanliga fall skulle betraktas som skadegörelse.

Det är dock mycket svårt att sätta upp några fasta regler för vad som räknas som nödsituation, man får helt enkelt döma från fall och titta på omständigheterna. Men huvudregeln är trots allt att brottsliga handlingar ska leda till straff.

Misstänkt för narkotikabrott? Vi hjälper dig
21 Apr 2018