Narkotikabrott utomlands

Vad händer om man brukat narkotika i ett land där det är lagligt att till exempel att röka cannabis och sedan blir gripen hemma i Sverige? Vad gäller vid grövre narkotikabrott utomlands? Vi reder ut begreppen.

Vi tar här upp några exempel med olika narkotikabrott utomlands och vad gällande svensk lagstiftning säger i olika fall.

Gripen i Sverige efter utlandsvistelse

En svensk medborgare kommer hem efter en utlandsresa och blir gripen med spår av narkotika i blodet. Personen hävdar att denne fått i sig narkotikan utanför Sverige. Enligt Narkotikastrafflagen kan man straffas om man olovligen brukar narkotika om gärningen sker uppsåtligen, till fängelse i högst tre år. I 2 kap. 2§ Brottsbalken kan man läsa att ett brott som begåtts utomlands döms efter svensk lag och i svensk domstol, förutsatt att brottet har begåtts av en svensk medborgare.

Om personen hävdar att narkotikan brukats utomlands så blir det först och främst det landets lagstiftning avgörande om han kan dömas för narkotikabrott i Sverige eller ej. För om gärningen är fri från ansvar enligt lagen i gärningslandet är det inte straffbart i Sverige. Det framgår av 2 kap. 2§ 2st Brottsbalken.

Om det däremot är straffbart i båda länderna så tillämpas så kallad dubbelstraffbarhet. 

Om brottet är lagligt i landet där det begåtts

I Sverige är det olagligt att bruka narkotika. Men när narkotikan konsumerades i ett annat land, där narkotikabruk är tillåtet, exempelvis cannabisrökning i Holland där det är lagligt, kan inte svensk domstol döma för narkotikabrott.

Det begås alltså ett brott enligt svensk rätt, men domstolen är inte behörig att döma dig då dubbel straffbarhet inte råder.

Grova narkotikabrott utomlands

Om man grips utomlands dömer det landets domstol dig villkorslöst. I många länder är det vanligt med betydligt strängare straff på straffskalan för narkotikabrott, som till exempel Thailand och Malaysia. Där det t.o.m finns dödsstraff på straffskalan. Det spelar ingen roll varifrån du kommer, lagen gäller för alla människor som vistas i landet.

När det gäller livstids fängelse i Thailand har Sverige att avtal som innebär att man kan sändas hem till Sverige för att sitta en del av tiden i svenskt fängelse. 

 

Ta hjälp av erfarna och kunniga jurister
21 Nov 2018