Narkotikabruk vanligt bland gymnasieungdomar

Trots att både innehav, bruk och langning räknas som narkotikabrott så är bruket av knark fortfarande ganska vanligt bland gymnasieungdomar, trots att det minskar. Danderyd hamnar i topp när det gäller bruk av narkotika bland samtliga svenska kommuner.

Nyligen genomfördes Stockholmsenkäten där data samlas ihop från gymnasieelever i 22 av de 26 kommunerna i Stockholms län.

Fyra av tio har använt narkotika

I enkäten svarade fyra av tio av pojkarna att de använd narkotika vid något tillfälle. Bland gymnasietjejerna i den välbeställda förorten norr om Stockholm hade nästan tre av tio använt narkotika. När det handlar narkotikabruk så hamnar gymnasiepojkar i Täby och Nacka i topp. Den vanligaste drogen bland gymnasieleverna är med bred marginal cannabis, men i Danderyd har så pass så många som 24 procent av pojkarna använt den omtalade designerdrogen Spice.

Nästan alla som i enkäten uppgett att de har använt narkotika har gjort det mer än en gång. Tillgängligheten är stor och även många av de Danderydsungdomar som inte använt några droger säger att de har haft möjligheter att få tag på narkotikabrott. Det vanligaste sättet att få tag på droger är genom kamrater. Att langning är ett narkotikabrott verkar alltså inte avskräcka gymnasieungdomarna i någon större utsträckning.

Trenden visar på en minskning

Den allmänna trenden visar dock på en minskning av narkotikabruket bland ungdomar i gymnasieåldern, jämfört med 2014, senaste gången enkäten genomfördes. Undantaget är bland pojkarna, där bruket ligger kvar på samma nivå.

Även om enkäten narkotikabruket på ett tydligt sätt minskat, så sticker Stockholm ändå ut om man jämför med undersökningar från andra delar av landet. I gymnasiets år två har 18 procent av Stockholmstjejerna och 26 procent av killarna provat narkotika. Så många som var tionde pojke och var tjugonde flicka har använt knark den senaste månaden, vilket är betydligt fler än i riket som helhet.

Stockholmsenkäten visar också att trenden mot minskade drickande och tobaksbruk också fortsätter.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
8 Sep 2016