Nya straffskalor för narkotikabrott

Regeringen föreslog tidigare i år hårdare straff för att sälja och smuggla stora mängder narkotika. Lösningen är att införa två nya brottstyper: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Lagändringarna röstades fram i riksdagen och börjar träda i kraft i juli 2016.

Enligt regeringen är syftet med förslaget att domstolarna ska få bättre förutsättningar att kunna beakta alla relevanta omständigheter – exempelvis om en gärning avsett en stor mängd narkotika. På så sätt ska det bli lättare döma ut ett straff som motsvarar gärningens grad av allvar.

Straffskalorna delas upp

I regeringens förslag ingår även att straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling ska delas upp. Straffet för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling ska vara mellan två och sju års fängelse. För synnerligen grova brott av de här typerna ska det lägsta fängelsestraffet vara som lägst sex år och som högst tio år.

Hur ska man då bedöma om ett narkotikabrott ska ses som synnerligen grovt? Det ska särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i organiserad form i syfte att bedriva narkotikahandel i stor skala. Det kan också handla om att brottet avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Hård kritik från flera håll

Regeringens förslag har dock kritiserats av lagrådet, berättar Advokatsamfundet på sin hemsida. Kritik har dessutom framförts från flera håll.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
17 Jun 2016