Odlade egen cannabis - friad från narkotikabrott

Narkotika är alltid en het potatis i debatten. En ofta återkommande åsikt är att vissa narkotika borde tillåtas – i alla fall i medicinskt syfte. Någon lagändring har inte skett i Sverige, men det finns faktiskt ett visst utrymme för att bruka narkotika. Ett exempel på det är en dom som nyligen fastslogs i Södertörns tingsrätt, som Allt om Juridik berättar om.

Fallet rörde en man i 25-årsåldern som åtalades för narkotikabrott. Han hade köpt cannabisfrön på nätet och börjat odla sin egen cannabis.

Straffbara gärningar

Detta räknas definitivt som straffbara gärningar och skulle i normala fall ge fängelsestraff. Men mannen berättade i Tingsrätten om den svåra skolios och kroniska nervsmärta som han lider av. En olidlig typ av smärta som skar som knivar i hans kropp. Inga av de mediciner han fått utskrivna verkade mot smärtan, och läkemedlen gav honom dessutom en hel del besvärliga biverkningar.

Mannen läste på i böcker om läkemedel och bestämde sig för att testa den naturliga drogen cannabis. De fröer han beställde hade höga halter av ämnet CBD, vilket inte räknas som narkotika. Typen av cannabis som han odlade gav ingen rusning och räknades därför inte som knark. De hade istället en starkt smärtlindrande verkan på mannen.

Åtalades för narkotikabrott

Mannen åtalades ändå för narkotikabrott, men tingsrätten friade honom. Anledningen: domstolen ansåg att mannen hade testat alla de medel som han erbjudits genom sjukvården och att denna form av cannabis var hans enda chans att leva ett drägligt liv utan olidliga smärtor.  Detta gjorde att tingsrätten, som visserligen inte var helt enig, ansåg att han hade en nödsituation och att mannens innehav och bruk inte skulle ses ett narkotikabrott.

I skrivande stund är det inte klart om fallet kommer att prövas i hovrätten.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
20 Sep 2016