Omdiskuterad blockad mot rejvfester

Polisen införde i somras en blockad mot rejvfester i Marievik. Frågan är dock om blockaden håller juridiskt. Experter menar att det finns tidigare fall som pekar på att blockaden inte är korrekt.

I juni 2016 förbjöd Stockholmspolisen kulturföreningen Fritt Forum att arrangera rejvfester i föreningens kulturhus i Liljeholmen i Stockholm. Polisen anser att festerna är att räkna som offentliga tillställningar, vilket gör att man har rätt att stoppa dem om det har förekommit brottslighet vid tidigare tillfällen. Föreningens företrädare hävdar dock att det handlar om privata tillställningar. Om det handlar om tillställningar för slutna sällskap så har polisen ingen rätt att förbjuda festerna – inte ens om det tidigare har förekommit brottslighet.

Många har gripits för narkotikabrott

Sedan festerna på Marievik startade så har mellan 20 och 30 personer grips för olika former av narkotikabrott så anser polisen att man har rätt att använda ordningslagen för att sätta stopp för en farlig verksamhet.

Kulturföreningens juridiska biträde anser att det juridiska läget är oklart. Man hävdar att det knappast handlar om en offentlig tillställning eftersom alla inte har haft tillgång till festerna. Bara medlemmar bjuds in på festerna, det är en del hemlighetsmakeri kring arrangemangen och det finns dessutom en åldersgräns. Dessa krav gör att det är mycket tveksamt om kulturföreningens fester kan betecknas som offentliga tillställningar, enligt juristen.

Det finns även ett tidigare liknande fall i Skutskär, där några ungdomar ordnade fester och dömdes för brott mot ordningslagen. Men efter det bara var inbjudna gäster som gick på festerna, och att alla kontrollerades på en gästlista, så friades ungdomarna i Högsta Domstolen. Kulturföreningens ombud hävdar att det finns likheter som kan göra att Fritt Forum kan frias och blockaden hävas.

Processen rullar vidare trots kommande uppsägning

Den juridiska processen rullar nu vidare, men det är tvekan om överklagandet ens hinner tas upp innan föreningens hyreskontrakt går ut. Men Fritt Forum har begärt företräde för att kunna få ett snabbt beslut.

Tills vidare bevakar polisen det tomma kulturhuset, en kontroll som kommer att fortgå tills den sista september. Polisen förnekar att bevakningen skulle sluka några större resurser, men att bevakningen är av stor vikt på grund av de narkotikabrott som föregått på festerna. Enligt polisen har det utöver de 30 lagförda personerna, föregått ett stort narkotikabruk på festerna, och man tror dessutom att många ungdomar har drogdebuterat på festerna.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
31 Oct 2016