Påstod att han skulle köpa bil - pengar förverkades

En 62-årig man dömdes 2014 till tre månaders fängelse för bland annat narkotikabrott av Borås tingsrätt. En ganska okontroversiell dom, då mannen under hösten 2013 greps med ett stort innehav av drogen kat. I och med domen så förverkades den narkotika som mannen burit med sig, men också de 7900 kronorna som mannen hade på sig vid gripandet. Dagens Juridik berättar om fallet.

Förverkandet av pengarna godtogs dock inte av 62-åringen, som hävdade att han hade pengarna med sig för att köpa en bil till sin son. Denna berättelse bekräftades också av sonen i polisförhör.

Tingsrätten höll inte med och ansåg att kontanterna skulle ses som utbyte från ett brott. Därför kunde förverkandet inte anses som uppenbart oskäligt.

Domen överklagades

Mannen överklagade till Hovrätten. Till ingen nytta, skulle det visa sig. Hovrätten slog fast tingsrättens bedömning och konstaterade att mannen vid gripandet inte hade någon inkomst och dessutom uppbar försörjningsstöd. Trots detta hade han vid gripandet fem femhundralappar och 54 hundralappar på sig. Att det handlade om ett stort belopp och en stor mängd sedlar av mindre valörer ansåg hovrätten vara anmärkningsvärt. Inte minst med tanke på att mannen lämnat flera olika uppgifter om vart han hade fått pengarna från.

Hovrätten gjorde därför slutsatsen att det var sannolikt att kontanterna kom från brottslig verksamhet i form av narkotikaförsäljning. Att mannen skulle ha fått pengarna från något annat håll sågs inte som trovärdigt i den samlade bedömningen.

Oenigt i hovrätten

Hovrätten var dock inte enig. Två av ledamöterna var skiljaktiga och ansåg inte att pengarna skulle förverkas. Enligt dem var det inte otroligt att de 7900 kronorna kunde ha kommit från något annat håll än den brottsliga verksamheten. Dessutom tyckte de två skiljaktiga ledamöterna att förverkandet var en alltför stark reaktion på brottsligheten det handlade om.

Mannen överklagade fallet till Högsta Domstolen som dock avslog överklagan och gick på de tidigare rättsliga instansernas linje. Domen om tre månaders fängelse för narkotikabrott och förverkande av pengarna stod därmed fast.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
12 Oct 2016