Pojke friad för innehav av narkotika | Obetänksamhet

”Obetänksam nyfikenhet”. Så lät förklaringen till varför en pojke bar narkotika på sig - som han dessutom testat. Pojken friades av hovrätten.

 

Under sommaren 2017 uppstod det ett ungdomsbråk i en förort norr om Stockholm. Polis kallades till platsen. Ungdomarna på platsen kontrollerades. En av dem var den 15-åriga pojken som blev påkommen med två kartor av ett narkotikaklassat preparat – tramadol – i fickan.

Pojkens första berättelse när han förhördes var att preparatet tillhörde hans mamma och användes som medicin av henne, men han ändrade sedan sin historia och sade att han hittat narkotikan i en gångtunnel i den aktuella förortens centrum. Han erkände dessutom att han hade ätit av tabletterna eftersom han var nyfiken på vad det var för något.

"Berättelsen inte osannolik"

När fallet togs upp i den lokala tingsrätten så konstaterade man att pojkens berättelse inte var så osannolik att den enkelt kunde avfärdas. Rätten resonerade att pojken var så ung och oerfaren av narkotika. Man ansåg att det inte fanns något i hans berättelse som kunde avfärdas av utredningen. Han kan mycket väl ha plockat på sig tabletterna av obetänksam nyfikenhet utan att förstå att det handlade om narkotiska preparat. Tingsrätten ansåg med bakgrund av detta att åklagaren inte hade lyckats motbevisa pojkens berättelse och man inte kunde visa på uppsåt till det i sig styrkta narkotikabrottet. Pojken friades därför helt från anklagelserna om narkotikabrott.

Domen överklagades till hovrätten som inte såg någon anledning till att ändra domen. Svea hovrätt avslog således tingsrättens dom.

Juridiskt stöd i svåra situationer
17 Aug 2018