RÅ vill att cannabisolja ska narkotikaklassas

Nyligen friades en person från anklagelser om narkotikabrott efter att ha innehavt ett antal flaskor med cannabisolja. Nu vill Riksåklagaren att HD ska fastslå att oljan ska klassas som narkotika.

 

Ett av de viktigaste aktiva ämnena i cannabis är THC. Detta ämne klassas i normala fall som narkotika och själva hampan (från cannabisplantan) som den utvinns från är också narkotikaklassad.

Industrihampa är en annan sak – den har lägre halt av den aktiva substansen, högst 0,2 procent – och räknas därför inte som narkotika. Därför går det att under vissa speciella förutsättningar odla sådan hampa i Sverige och EU.

Åtalad för ringa narkotikabrott

Mannen i fallet i fråga åtalades för ringa narkotikabrott efter att ha haft flera flaskor av cannabisoljan, innehållande THC. Han friades alltså av såväl tingsrätt som hovrätt. Åklagaren anser att överklagandet till HD skulle kunna få stor betydelse för rättstillämpningen. RÅ begär därför att mannen ska dömas till dagsböter för narkotikabrott.

Enligt RÅ är oljan en beredning av industrihampa och därför klassas som narkotika enligt den svenska narkotikastrafflagen.

RÅ anser vidare att olja med THC-innehåll tillverkas på samma sätt som anges i psykotropkonventionen. Det innebär att THC koncentreras eller extraheras ur hampan för att sedan blandas med ett antal olika ämnen. Så här skriver Riksåklagaren om oljan som fanns i den friade mannens ägo:

"Inte växtmaterial"

”Produkten det är fråga om i detta hänseende (cannabisolja) med koncentrerad THC) kan inte sägas utgöra industrihampa eller växtmaterial och sålunda inte vara föremål för undantaget i bilagan till förordningen om kontroll av narkotika".

RÅ vill därför att HD ska lämna ett så kallat partiellt prövningstillstånd för en prejudikatfråga gällande fallet. HD ska helt enkelt fälla en dom som ger ett prejudikat: är vätska som innehåller THC producerad av industrihampa att räkna som narkotika.

Fortsättning följer.

Kompetent och erfaren juridisk hjälp
22 Feb 2019